Oznamy

27. Nedeľa v období cez rok, rok A (8.10.2017)

27. Nedeľa v cezročnom období, rok A (8.10.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkom mučeníkov
Streda: Sv. Jána XXIII., pápeža
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 28. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.10.2017 Pondelok 7.00  
10.10.2017 Utorok 18.30  
11.10.2017 Streda 18.30 17.30
12.10.2017 Štvrtok 7.00  
13.10.2017 Piatok 18.30 17.30
14.10.2017 Sobota 18.30  
15.10.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Katarína, Antónia, Ľudovít a Jozef Ocinákovi
Utorok: za obrátenie manžela
Streda: † Štefánia a Vendelín Hazalovi s dcérou a synom
Piatok: † František Chovanec a Vavrinec Struhár
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc vnučky
Nedeľa: † Terézia a Martin Milovi / † Vlasta, Ján Marušíkovi a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 7 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 8.
Chcem sa poďakovať chlapom za štvrtkovú brigádu a taktiež ďakujem chlapcom, ktorí v rámci témy o otcovstve sa ponúkli, že pomôžu našej farnosti prácou. Za niekoľko hodín sa nám podarilo pripraviť kompletné hromozvody okolo kostola, ďalej odvodňovacie rúry ohľadne vody zo strešných rín a taktiež prípravu na elektriku pred farskou budovou. Za ich službu a obetavosť im zo srdca ďakujem.
Taktiež sa chcem poďakovať Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce na telocvični, ktorá je už kompletne osvetlená.
A taktiež ďakujem chlapcom z Rajeckých Teplíc za ozvučenie celej telocvične.
Chcel by som ešte poďakovať chlapom, ktorí pomohli pri vykládke peliet a zvlášť chcem poďakovať Vladimírovi Dubovému.
Chcem sa poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce pri odvodňovaní kostola a za dovoz kameňa.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v tomto týždni k sviatosti zmierenia. Ďakujem modlitbám matiek za adoráciu na fatimskú sobotu.

V zadnej časti si môžete rozobrať duchovné časopisy a modlitby. Kniha o očistci stojí 10 €. V sakristii si môžete zakúpiť obrazy Fatimskej Panny Marie, taktiež za 10 €.

Dnes budú zbierky na energie v Zubáku i v Hornej Breznici.

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov (zo 4 ružencov)
2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Stretnutie animátorov sa uskutoční v piatok po sv. omši, čím ich srdečne pozývam aj na sv. omšu.

OZ Svätý Vendelín bude mať stretnutie v stredu 11. októbra 2017 po sv. omši. Srdečne pozývam členov i na sv. omšu.

Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Ohlášky – Dňa 14.10.2017 o 16:00 v kostole v Pruskom príjmu sviatosť manželstva
Andrea Hazalová, dcéra Daniely Hazalovej rod. Karasovej a Mariána Hazalu, bývajúca v Zubáku a Miloš Hajdúch, syn Ľudmily Hajdúchovej rod. Remšíkovej a Pavla Hajdúcha, bývajúci v Bohuniciach. Kto by vedel o nejakej manželsko-právnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.