Oznamy

26. Nedeľa v období cez rok, rok A (1.10.2017)

26. Nedeľa v cezročnom období, rok A (1.10.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätých anjelov strážcov, spomienka
Streda: Sv. Františka Assiského, spomienka
Štvrtok: Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Piatok: Sv. Bruna, kňaza
Sobota: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 27. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.10.2017 Pondelok 7.00  
3.10.2017 Utorok 18.30  
4.10.2017 Streda 17.30 18.30
5.10.2017 Štvrtok 7.00  
6.10.2017 Piatok 17.30 16.30
7.10.2017 Sobota 17.30  
8.10.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Zdenka Kopišová
Utorok: † Katarína, Ján a syn Ján Pacákovi
Streda: † Oto a Valika Bujdákovi
Piatok: k úcte Ducha Svätého
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc Gabiky
Nedeľa: † Anna a František Zuzíkovi / † Katarína a Štefan Kanderkovi a deti

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a milodar 50 €, ktorý venovali a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 7.
Ďakujem farskej rade za účasť na zasadnutí, pripomenuli sme, že v tomto roku budú opäť zbierky na energie, v budúcom roku už budú v apríli až máji.
Plánovaná prestavba centra – jej začiatok je február alebo marec, v Zubáku je treba vyplatenie maľovania kostola, ďalšie práce na kostole sa neplánujú, okrem lavíc, spovednice a nábytku do sakristie.
V Breznici je naplánovaná výmena rín a podsedákov. Potom sa financie opäť združia a všetku finančnú silu budeme vkladať do prestavby centra v Zubáku. Až po jeho dokončení opäť budeme pokračovať v prácach na kostoloch.

V zadnej časti si môžete rozobrať duchovné časopisy a modlitby. Kniha o očistci stojí 10 €. V sakristii si môžete zakúpiť obrazy Fatimskej Panny Marie, taktiež za 10 €.

Prvý piatok - spovedanie:
Zubák - Utorok – po sv. omši od 19.00 do 20.00
Horná Breznica - Streda - po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok – pred sv. omšou
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Fatimská pobožnosť prvej soboty – v sobotu o 17.30 bude v Zubáku sv. omša a po nej fatimský ruženec, večeradlo a adorácia vo farskom kostole, ktoré povedú modlitby matiek. Všetkých srdečne pozývame.

Budúcu nedeľu budú zbierky na energie v Zubáku i v Hornej Breznici.

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov (zo 4 ružencov)
2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku