Oznamy

25. Nedeľa v období cez rok, rok A (24.9.2017)

25. Nedeľa v cezročnom období, rok A (24.9.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Streda: Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Štvrtok: Sv. Václava, mučeníkov
Piatok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sobota: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 26. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.9.2017 Pondelok 18.30  
26.9.2017 Utorok 7.00  
27.9.2017 Streda 7.00 7.30
28.9.2017 Štvrtok    
29.9.2017 Piatok 16.30 15.30
30.9.2017 Sobota 18.30  
1.10.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Jozefa a Amálie
Streda: † Viktor a Emil Ježovi
Piatok: † Štefan a Mária Chudadovi
Sobota: † Rudolf Kostka, Anna r. Chovancová
Nedeľa: † Anna a Rudolf Vrabcovi / † Peter Sulík

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 5 a milodar 50 €, ktorý venovali a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 6.
Ďakujem za milodary v tomto týždni v Zubáku 200 € a 100 €.
Ďakujem za zbierku na seminár, ktorá bola odposlaná v hodnote 97,98 € a za zbierku na maľovanie v Zubáku týždeň predtým v sume 78,90 €. Na maľovanie nám treba ešte doplatiť 6655,41 €.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili počas týždňa na modlitbách k p. Piovi, prednáške, adorácii, samozrejme chcem poďakovať aj tým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia a prijali sviatosť pomazania chorých.
Chcem sa poďakovať p. Sedlákovi a jeho mužom, ktorí nám pomohli osadiť v Breznici vytrážované okná, taktiež vymenili, aj tie dve, ktoré boli prasknuté.
Chcem sa poďakovať ženám, ktoré upratali kostol a mužom, ktorí urobili špalety okolo okien.

V zadnej časti si môžete rozobrať duchovné časopisy a modlitby. Kniha o očistci stojí 10 €. V sakristii si môžete zakúpiť obrazy Fatimskej Panny Marie, taktiež za 10 €.

V pondelok poprosím všetkých členov farskej rady, aby sa zúčastnili svätej omše, po ktorej bude zasadnutie farskej rady.

Ohlášky - sviatosť manželstva príjmu dňa 30. septembra 2017 v Prahe:
Zuzana Martišová, dcéra Vladimíra a Anny r. Martišovej, bývajúca v Prahe a Jamie Farnsworth, syn Roberta a Jannette r. Woodgerovej, bývajúci v Prahe. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech ju oznámi na farskom úrade. Mladým želáme veľa požehnania a lásky.

Zo strany veriacich bol prejavený záujem o zasvätenie sa Panne Márií Škapuliarskej.
Je možnosť zasvätenia sa 13.10.2017 vo farnosti Červený Kameň u o. Luigiho.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na požiadanie: Monika Eglyová