Oznamy

24. Nedeľa v období cez rok, rok A (17.9.2017)

24. Nedeľa v cezročnom období, rok A (17.9.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa: 25. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.9.2017 Pondelok 7.00  
19.9.2017 Utorok 18.30  
20.9.2017 Streda 18.30 17.30
21.9.2017 Štvrtok 7.00  
22.9.2017 Piatok 18.30 16.30
23.9.2017 Sobota 17.30  
24.9.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Belicovej
Utorok: † Rudolf Gelo a rodina
Streda: † Júlia, Matej a rodičia Balejovi
Štvrtok: na úmysel
Piatok: † Júlia a Viktor Kontiš
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc rod. Jozefa
Nedeľa: † Ferdinand a Oľga Parohovi / † Jozef Krpelan

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 4 a milodar 50 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 5.
Chcem sa poďakovať v tomto týždni Martine Krchňavej za kompletné prerobenie farskej kroniky, je naozaj veľmi pekná.
Taktiež sa chcem poďakovať Janke Bulkovej za dokončenie farskej agendy a matrík.
Chcem sa poďakovať ženám, ktoré pripravili obed pre pána biskup a pre tých, ktorí vykonávali vizitáciu.
V tomto týždni ženy upratali faru, taktiež sa im chcem poďakovať.
Chcem sa poďakovať za adoráciu v Breznici a všetkým, ktorí sa zúčastnili na stretnutí s p. biskupom: chcem sa poďakovať za milé prijatie na ZŠ a MŠ, taktiež Tiborovi Mičkovi a Pavlovi Gelovi ako starostom a za pekné prijatie na OÚ.
Ďakujem aj tým, ktorí diskutovali s p. biskupom a za vaše veľmi vďačné prijatie. Môžeme konštatovať, aj keď ešte nemáme výsledky, že vizitácia dopadla veľmi dobre.
Taktiež chcem poďakovať chorým, ktorí nás prijali, navštívili sme len 4 chorých. Samozrejme tým, ktorí nás dlho očakávali, sa chcem ospravedlniť, no nebolo to možné stihnúť, vzhľadom na časovosť a bohatý program. Ďakujem aj všetkým členom farskej rady, ktorí prišli na stretnutie a ktorých biskup povzbudil.

V zadnej časti si môžete rozobrať duchovné časopisy a modlitby za dobrovoľný príspevok.
Kniha o očistci stojí 10 €. V sakristii si môžete zakúpiť obrazy Faimskej Panny Marie, taktiež za 10 €.

Dnes bude zbierka na seminár.

Malé hody s pátrom Piom – program:

PIA
Horná Breznica:
od 16.00 – sv. spoveď
16.30 sv. omša – počas nej budem dávať pomazanie chorým ku sviatku p. Pia
Zubák:
od 18.00 – sv. spoveď
18.30 – sv. omša a počas nej budem udeľovať pomazanie chorým
- po sv. omši bude prednáška na tému Prečo si Boh vyberá v každej farnosti chorých a zahŕňa ich milosťami

SOB
Zubák:
od 17.00 – sv. spoveď
17.30 – sv. omša a po nej bude adorácia za chorých, ktorú povedú MM

NED
ukončí sa deviatnik k p. Piovi, ktorý sa budeme modliť počas sv. omší v týždni, čím vás na deviatnik srdečne pozývam, ako aj na nedeľnú sv. omšu do farského kostola, aby sme si uctili p. Pia. Počas týždňa môžete získať na príhovor p. Pia odpustky, preto vás pozývam aj k sviatosti zmierenia.

Na záver by som sa chcel vyjadriť k jednej téme, ktorá sa dotýka povolenia a žiadostí v iných farnostiach. Kanonický pobyt, ktorý sa vzťahuje na každého človeka, ktorý sa zdržuje viac ako 3 mesiace na jednom mieste, podlieha právnym normám diecézy a príslušnej farnosti. Čiže, každý, kto sa nachádza na území farnosti Zubák, mal by prijímať sviatosti vo filiálnom alebo vo farskom kostole. Ak chcete prijať sviatosť v inom kostole, je potrebné, aby som vám ako správca tejto farnosti vydal povolenie, a to iba zo závažného dôvodu, je to preto, lebo ste moji farníci, tvoríme jednu rodinu, vytvárame vzájomné vzťahy, a preto je pre mňa cťou a radosťou vysluhovať pre vás sviatosti. Ak však má niekto niečo proti mojej osobe, čiže môžu tam byť osobné dôvody, rozhodol som sa, že nebudem brániť v prijatí sviatostí v inej farnosti, keďže mi ide o dobro každého človeka a ide nám o spoločné úsilie a lásku k Bohu, nebudem nikomu brániť. Každý farár sa musí riadiť partikulárnym právom ZA diecézy a kanonickým právom, ktoré v paragrafoch 515 až 522 hovoria o príslušnosti veriacich k farnosti a zároveň povinnostiach farára voči svojim veriacim. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste prijímali sviatosti doma, okrem sv. spovede, prípadne situácií, ktoré by ohrozovali váš život, pokiaľ nemáte na to iný vážny dôvod.
(krst: v manželstve – v nedeľu, mimo manželstva - počas týždňa a mimo sv. omše,
birmovka – každé 4 roky, prvé sv. prijímanie, manželstvo)