Oznamy

23. Nedeľa v období cez rok, rok A (10.9.2017)

23. Nedeľa v cezročnom období, rok A (10.9.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
Streda: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Povýšenie Sv. Kríža, sviatok
Piatok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa
Budúca nedeľa: 24. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.9.2017 Pondelok 7.00  
12.9.2017 Utorok 18.30  
13.9.2017 Streda 18.30 17.30
14.9.2017 Štvrtok 18.00  
15.9.2017 Piatok 8.00 a 11.00 9.30
16.9.2017 Sobota 18.30  
17.9.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: na úmysel
Utorok: † Mária Kanderková a Kučerová
Streda: † rod. Jánošková, Rendeková a Černošková
Štvrtok: † Ondrej, Anna a Štefan Ježovi
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc / na úmysel
Sobota: † Anna a Rudolf Kostkovi
Nedeľa: † Jozef Pavúček / † Adam a Mária Belicovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola rodine sobášiacich sa a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 3, poprosil by som o upratovanie kostola v stredu, kvôli vizitácii.
Ďakujem Vladimírovi Dubovému a Jozefovi Kanderkovi za odvoz dreva na pílu.
Ďakujem chlapom, ktorí odšalovali celú deku.
Ďakujem Miroslavovi Havkovi za výrobu a montáž nábytku do kancelárie, taktiež kvôli vizitácii to bolo už potrebné urobiť.
Chcem sa poďakovať tým mladým, ktorí mi pomáhali pretriediť a upratať miestnosť, kde sa v budúcnosti bude nachádzať kaplnka. Všetko sme pretriedili, čo nebolo vhodné a potrebné išlo do odpadu a ostatné veci sme uložili, či už vzácne staré knihy, matriky, agendu, dokumenty o farnosti, ktoré sme uložili do novej kancelárie.
Ďakujem animátorom za detské stretko a všetkým deťom, žiakom a študentom i učiteľom za účasť na slávení Veni Sancte pri príležitosti začiatku školského roka.

V zadnej časti si môžete rozobrať duchovné časopisy a modlitby za dobrovoľný príspevok.
Kniha o očistci stojí 10 €.

Budúci týždeň bude zbierka na seminár.

Na výveske nájdete program a pozvanie na tradičnú národnú púť na hore Butkov dňa 16.9.2017.

V tomto týždni brigády nebudú, nakoľko máme celý týždeň program vizitácie, ktorý je nasledovný:
Pondelok, utorok, streda – budú kontrolovať matriky, financie, zmluvy, budovy
Vo štvrtok nás navštívi p. biskup s nasledovným programom:
8.45 - Rozhovor s kňazom.
10.00 - Obecný úrad Zubák
10.45 - Návšteva ZŠ v Zubáku
13.00 - 14.20 - Návšteva chorých. Mali by sme navštíviť 10, najviac 12 ľudí, podľa času, ako stihneme, začneme z dolného konca (Miščia Anna, Krchňávková Anna, Slabá Anna s dcérou, Fojtíková Anna, Zuzíková Mária, Kanderková Antónia, Burmeková Eva, Wohlschlagerová Jolana, Krchňávek Stano, Gelová Anna, Bednárová Oľga, Kanderka Martin, Ježo Adam, Zachar Jozef, Grepiniaková Anna, Krchňávková Katarína, Marmanová Vlasta) – poprosil by som, aby ste týchto chorých upozornili, najmä prvých desať podľa zoznamu, ktorých prídeme navštíviť s p. biskupom. Poprosíme ich, aby si v tomto čase zatvorili psov, a ako tradične, aby si nachystali na stôl kríž, aspoň jednu sviecu, biely obrúsok a misku s vodou. Pravdepodobne im prinesieme sväté prijímanie, nakoľko sú vyspovedaní a p. biskup ich bude chcieť pozdraviť. Poprosím ich, aby okrem toho nič nechystali.
14.30 - Návšteva obecného úradu v HB.
15.00 - Korunka Božieho milosrdenstva pri vyloženej Sviatosti Oltárnej a 15 min budú
mať MM krátku adoráciu
15.30 - Stretnutie s farníkmi HB
17.00 - Farská rada
18.00 - Svätá omša
18.30 - Diskusia s veriacimi v našej farnosti. Pri diskusii s veriacimi bude jednoduchý lístkový systém - dostanete lístok, na ktorý napíšete svoje otázky a ja ich prednesiem p. biskupovi.