Oznamy

22. Nedeľa v období cez rok, rok A (3.9.2017)

22. Nedeľa v cezročnom období, rok A (3.9.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice
Štvrtok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Piatok: Narodenie Panny Márie, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 23. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.9.2017 Pondelok 7.00  
5.9.2017 Utorok 18.30  
6.9.2017 Streda 18.30 17.30
7.9.2017 Štvrtok 7.00  
8.9.2017 Piatok 18.30 17.30
9.9.2017 Sobota 14.30  
10.9.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Jozef, Anna a syn Jozef Miščí
Utorok: † Helena, Ján a Michal Bučko
Streda: za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jána
Piatok: † Silvester Malo
Sobota: † Martin Babača
Nedeľa† + Anton Babača / Kamil a Anna Babačovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 3 a milodar 115 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 4.
Pán Boh zaplať za zbierku na maľovanie v Zubáku v sume 150 € a v Hornej Breznici 96 € na ríny.
Ďakujem chlapom za pondelkovú brigádu.
Ďakujem animátorom za vedenie detského tábora, deťom za účasť a všetkým, ktorí prispeli k jeho priebehu a pomohli s potravinami.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia.
Ďakujem ženám z modlitieb matiek za vedenie adorácie Fatimskej soboty.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí prijali pozvanie na 4. ročník vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti a požehnanie telocvične a všetkým, ktorí sa na tejto milej akcii podieľali a pomáhali.
Pri tej príležitosti chcem menovite poďakovať p. Ladislavovi Bukovčíkovi a poľovníkom za mäso, p. Kalusovi za nápoje, Tiborovi Zuzíkovi, Jozefovi Malíkovi a Miroslavovi Kanderkovi za varenie gulášu, rodine Slabej za obsluhu výčapu, animátorom za prácu s deťmi.

Ohlášky - sviatosť manželstva príjmu 9. septembra 2017:
a) Jakub Slabý, syn Ladislava a Boženy rod. Rudinskej, bývajúci v Zubáku a Daniela Gabrišová, dcéra Milana a Melánie rod. Petrovičovej, bývajúca v Púchove, v kostole v Zubáku o 14.30.
b) Simona Vítková, dcéra + Miroslava a Jany rod. Karasovej, bývajúca v Hornej Breznici a Dominik Brňák, syn Petra a Margity rod. Vicenovej, bývajúci v Hornej Breznici, na Lednických Rovniach o 16.00.
Ak by niekto vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech informuje farský úrad. Mladým vyprosujeme veľa požehnania a lásky na spoločnej ceste životom.

Veni Sancte – tento piatok bude detské stretko o 17.00 na fare a po ňom o 18.30 detská svätá omša, na ktorú sú pozvané všetky deti, žiaci i študenti a učitelia, kde si budeme vyprosovať veľa síl Ducha Svätého do nového školského roka.

V zadnej časti si môžete rozobrať duchovné časopisy a modlitby za dobrovoľný príspevok.