Oznamy

21. Nedeľa v období cez rok, rok A (27.8.2017)

21. Nedeľa v cezročnom období, rok A (27.8.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu - Prvá sobota v mesiaci
Budúca nedeľa: 22. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.8.2017 Pondelok 18.30  
29.8.2017 Utorok 17.30 18.30
30.8.2017 Streda 19.00  
31.8.2017 Štvrtok 10.00  
1.9.2017 Piatok 18.30 17.30
2.9.2017 Sobota 7.00  
3.9.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: k úcte Ducha svätého
Utorok: † Anna a Michal Kováčovi a rod. Kováčová
Streda: † Agnesa a Michal Burmekovi a deti
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc našej sestry
Sobota: † Ján a Katarína Pannekovi a syn
Nedeľa: † Štefan Cyprich / za zdravie a Božiu pomoc Jána s rodinou

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 2 a milodar 110 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 3. V pondelok od 8.00 bude brigáda pre mužov.

Od pondelka začína náš detský letný tábor. Deti môžu prichádzať od 8.00 ráno. Kto by chcel podporiť tábor potravinami (napolitánky, zemiaky, cestoviny, vajíčka, zelenina, ...) alebo aj finančne, vopred ďakujeme a tešíme sa na vás. Poprosíme deti, aby si nezabudli vziať najmä kartičku poistenca, fľašu na vodu, pevnú obuv, spacák alebo deku.

Prvý piatok - spovedanie:
Zubák - Piatok – po sv. omši od 19.00 do 20.00
Horná Breznica - Utorok - po sv. omši od 19.00 do 20.00. / Piatok – pred sv. omšou
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Fatimská pobožnosť prvej soboty – v sobotu o 7.00 bude v Zubáku sv. omša a po nej fatimský ruženec, večeradlo a adorácia vo farskom kostole, ktoré povedú modlitby matiek. Všetkých srdečne pozývame.

8. púť mužov – sa bude konať Vo Višňovom pri Žiline budúcu nedeľu 3. septembra 2017. Ste srdečne pozvaní, potrebné údaje sú na výveske.

Ďakujem za vaše vyjadrenia a hodnotenia, som veľmi povzbudený vašimi postrehmi a názormi. Bolo 31 odpovedí, z toho jedno negatívne, ostatné pozitívne, ich spracovanie sme poslali na biskupský úrad. Návrhy, ktoré ste napísali, sa budem snažiť v najbližšom čase doplniť do programu farnosti.

Dnes bude zbierka na maľovanie v Zubáku a na ríny na kostole v Breznici.

Požehnanie telocvične a varenie gulášu:
V sobotu 2. septembra 2017 pozývam všetkých farníkov na 4. ročník vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti. Pozývam všetkých z farnosti, teda Zubáčanov aj Hornobrezničanov na požehnanie telocvične. Začiatok bude o 17.00 požehnaním telocvične a krátkou modlitbou. Bude nachystané aj občerstvenie v podobe gulášu za dobrovoľný príspevok, a taktiež sa môžete občerstviť kofolou a pivom. Pre deti budú mať animátori nachystané hry a súťaže.