Oznamy

20. Nedeľa v období cez rok, rok A (20.8.2017)

20. Nedeľa v cezročnom období, rok A (20.8.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Pia X., pápeža
Utorok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Štvrtok: Sv. Bartolomeja, apoštola, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 21. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.8.2017 Pondelok 18.30  
22.8.2017 Utorok 18.30  
23.8.2017 Streda 17.30  
24.8.2017 Štvrtok 16.30  
25.8.2017 Piatok    
26.8.2017 Sobota 18.30 17.30
27.8.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † zosnulí kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti
Utorok: † Martin Babača
Streda: † Pavol a Anna Šutriepkovi a rodičia
Štvrtok: † Štefan Kanderka, rodičia, rod. Kočíncová
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc vnučky
Nedeľa: † Štefan Zuzík / † Ján Wohlschlager

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 1 a milodar 95 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 2.
Pán Boh zaplať za milodary 300 € a 60 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na modlitbách v piatok pred nemocnicou Zdravie v Púchove.

Ďakujeme za odovzdanie prihlášok na detský letný tábor a ešte poprosíme deti, ktoré majú záujem o výlet na Štrbské pleso, aby nám odovzdali do pondelka kartičky na vlak, kvôli vybaveniu zľavy. Ďakujeme a tešíme sa na vás. Kto by chcel podporiť tábor potravinami alebo aj finančne, vopred ďakujeme.

Dnes je posledná možnosť na vaše názory a pohľady na pastoráciu a moju osobu, či biskupa a prípadné návrhy, všetko zosumarizujem a odovzdám na biskupský úrad.

Budúci týždeň bude zbierka na maľovanie v Zubáku a na ríny na kostole v Breznici.