Oznamy

Premenenie Pána, rok A (6.8.2017)

Premenenie Pána, rok A (6.8.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Dominik, kňaz
Streda: Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy
Štvrtok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Piatok: Sv. Kláry, panny
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 19. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.8.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
7.8.2017 Pondelok 7.00  
8.8.2017 Utorok 7.00  
9.8.2017 Streda 18.30 17.30
10.8.2017 Štvrtok 7.00  
11.8.2017 Piatok 18.30 17.30
12.8.2017 Sobota 18.30  
13.8.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Roman Galko
Utorok: † František Bednár ml.
Streda: † Franišek Bednár st.
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc r. Hazalovej
Piatok: † Ladislav, Katarína a rodina
Sobota: † za zdravie a Božiu pomoc Gabiky
Nedeľa: † Martišovi, Parohovi, Ježovi a ich deti / † Jozef Miščí a rod. Dávidová

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 18 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 19.
Pán Boh zaplať za zbierku na maľovanie 273,12 €. Ešte nám treba vyplatiť 7776,31.
Chcel by som sa poďakovať firme BEDEKO za dovoz a vykládku železa.
Chcem sa poďakovať Stanislavovi Crkoňovi, Miroslavovi Koprnovi, Jozefovi Kanderkovi a Jozefovi Kanderkovi ml. za výkopové práce, odovodňovacie práce kostola, drenážne práce a urovnanie terénu.
Chcem sa poďakovať Milanovi Chudadovi za dovoz drenážneho štrku a štrku na betónovanie.
Chcem sa poďakovať bohoslovcom za brigádovanie v piatok aj v sobotu.
Chcem poďakovať ženám, ktoré im varili počas týchto dvoch dní.
Chcem sa poďakovať za drevo na šalovanie Petrovi Brňákovi, Jánovi Malovi a bratom Karasovým.
Chcem sa zvlášť poďakovať v tomto týždni za šalovanie Jozefovi Karasovi, Františkovi Vraníkovi a všetkým tým, ktorí im pomáhali pri tejto náročnej práci.
Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Jozefovi Bednárovi za viazanie armatúry. Tým je deka pripravená na betonáž, ktorá bude v pondelok od rána od 7.30. Poprosím všetkých chlapov, ktorí môžu pomôcť, aby prišli.
Taktiež sa chcem poďakovať Jozefovi Malíkovi za murárske práce.
Chcem sa poďakovať Mirkovi Havkovi za dovoz dreva na šalovanie.
Budúci týždeň vrátane pondelka bude každý deň brigáda, nakoľko sú tu bohoslovci, budeme pracovať každý deň, od rána do večera. Muži, ktorí by chceli pomôcť, môžu prísť ráno i poobede. Máme pred sebou veľmi náročné práce, ktoré by sme chceli počas tohto týždňa dokončiť. Pracovať budeme od pondelka až do piatku. Vopred ďakujem všetkým chlapom za účasť na brigádach.
Chcel by som poprosiť ženy, ktoré by chceli variť počas týždňa, aby sa nahlásili po sv. omšiach. Dotýka sa to dní pondelka až piatka.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v tomto týždni k sviatosti zmierenia.
Ďakujem modlitbám matiek za fatimskú pobožnosť prvej soboty.

Denný detský letný tábor v Zubáku, ktorý sa bude konať koncom augusta v dňoch 28.8. - 31.8. 2017. Nahlasovať sa môžete do konca júla, prípadne prvého augustového týždňa. Poprosíme o skoré odovzdanie prihlášok, kvôli strave i výletu na Štrbské pleso. Za pochopenie ďakujeme.

14. septembra 2017 nás čaká vizitácia farnosti, kedy nás navštívi náš diecézny biskup Tomáš Galis. Význam vizitácie je predovšetkým zhodnotenie aktuálneho stavu farnosti, vzťahu farára k veriacim, ekonomické a pastoračné záležitosti, starostlivosť o deti, mládež, rodiny, starých a chorých, ako aj dostatočné vysluhovanie sviatostí. V rámci tejto prípravy je vyplnenie dotazníka pre biskupský úrad, a preto vás chcem zo srdca požiadať o vyjadrenie hodnotenia mojej osoby a pastorácie v našej farnosti, taktiež hodnotenie biskupa, čo by ste od nás očakávali v budúcnosti a čo by malo byť našim hlavným pastoračným záujmom. Za akékoľvek príspevky vopred ďakujem.