Oznamy

17. Nedeľa v období cez rok, rok A (30.7.2017)

17. Nedeľa v období cez rok, rok A (30.7.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ignáca z Loyola, kňaza
Utorok: Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sv. Euzébia Vercellského, biskupa
Piatok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Premenenie Pána, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.7.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
31.7.2017 Pondelok 7.00  
1.8.2017 Utorok 18.30  
2.8.2017 Streda 17.30 18.30
3.8.2017 Štvrtok 7.00  
4.8.2017 Piatok 18.30 17.30
5.8.2017 Sobota 17.30  
6.8.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc
Utorok: † Štefan a Marta Marmanovi
Streda: za zdravie a Božiu pomoc Emila s rodinou
Štvrtok: k úcte Ducha svätého
Piatok: † Alžbeta a Ján Burmek
Sobota: † Emil Miščí
Nedeľa: † rod. Panenková / † Viktor a Ladislav Paroha, † Ladislav Ježo

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 17 a milodar 65 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 18.
Ďakujem za milodar 100 € na maľovanie v Zubáku.
Ďakujem chlapom za pondelkovú a utorkovú brigádu, nakoľko sa nám podarilo postaviť stĺpy pod prístavbu.
Taktiež ďakujem Mirovi Kanderkovi za domurovanie nad prekladmi.
Ďakujem chlapom z Breznice za šalovacie práce.
Ďakujem chlapom za bielenie hospodárskej budovy na pelety.
Pokiaľ by sa nám podarilo zašalovať v tomto týždni, tak by sme skúsili zabetónovať deku v tomto týždni, ak nie, táto betonáž deky bude v budúcom týždni.

Denný detský letný tábor v Zubáku, ktorý sa bude konať koncom augusta v dňoch 28.8. - 31.8. 2017. Nahlasovať sa môžete do konca júla, prípadne prvého augustového týždňa. Poprosíme o skoré odovzdanie prihlášok, kvôli strave i výletu na Štrbské pleso. Za pochopenie ďakujeme.

14. septembra 2017 nás čaká vizitácia farnosti, kedy nás navštívi náš diecézny biskup Tomáš Galis. Význam vizitácie je predovšetkým zhodnotenie aktuálneho stavu farnosti, vzťahu farára k veriacim, ekonomické a pastoračné záležitosti, starostlivosť o deti, mládež, rodiny, starých a chorých, ako aj dostatočné vysluhovanie sviatostí. V rámci tejto prípravy je vyplnenie dotazníka pre biskupský úrad, a preto vás chcem zo srdca požiadať o vyjadrenie hodnotenia mojej osoby a pastorácie v našej farnosti, taktiež hodnotenie biskupa, čo by ste od nás očakávali v budúcnosti a čo by malo byť našim hlavným pastoračným záujmom. Za akékoľvek príspevky vopred ďakujem.

Od piatku k nám do farnosti prídu 5 bohoslovci na brigádu. Radi sa vracajú do našej farnosti, čo je pre nás veľkým povzbudením. Poprosím ženy, ktoré by boli ochotné im variť obedy, keby sa nahlásili na piatok, sobotu a nedeľu. Zostanú u nás až do soboty 5. augusta. Za akúkoľvek pomoc a modlitby za nich vopred veľká vďaka.

Prvý piatok - spovedanie:
Zubák - Piatok – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Streda - pred sv. omšou
Horná Breznica - Streda - po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok – pred sv. omšou
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Fatimská pobožnosť prvej soboty – v sobotu o 17.30 bude v Zubáku sv. omša a po nej fatimský ruženec, večeradlo a adorácia vo farskom kostole, ktoré povedú modlitby matiek. Všetkých srdečne pozývame.

Porciunkuly – 2. augusta – to je v stredu - možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na ich získanie: nábožná návšteva kostola, Otče náš, Verím v Boha, na úmysel sv. Otca, sv. prijímanie, sv. spoveď.

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na maľovanie v Zubáku.