Oznamy

15. Nedeľa v období cez rok, rok A (16.7.2017)

15. Nedeľa v období cez rok, rok A (16.7.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Štvrtok: Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka
Piatok: Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Sv. Márie Magdalény, sviatok
Budúca nedeľa: 16. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.7.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
17.7.2017 Pondelok 7.00  
18.7.2017 Utorok 18.30  
19.7.2017 Streda 18.30  
20.7.2017 Štvrtok 7.00  
21.7.2017 Piatok 18.30 17.30
22.7.2017 Sobota 18.30 17.30
23.7.2017 Nedeľa 8.00             9.00

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Anny Hazalovej
Utorok: † Rudolf a Júlia Pavúčkovi
Streda: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Belicovú
Štvrtok: † Anna a František Zuzíkovi
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a Oľgu
Sobota: † Jolana Dzurková a rodičia
Nedeľa: † Peter, Anton, Vendelín a Katarína Galkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 15 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 16.
Ďakujem za hodovú zbierku 291,22 € v Breznici, čím sú okná v Breznici vyplatené a zostatkovou sumou 237,75 € sa začíname zbierať na zvyšné 4 okná na veži.
Ďakujem aj za zbierku 68,90 € v Zubáku na maľovanie, na ktoré nám zostáva ešte vyplatiť 8249,43 €.
Veľmi pekne ďakujem všetkým chlapom za pondelkovú brigádu, kedy sme betónovali a robili preklady na prístavbe do telocvične.
Ďakujem Dušanovi Marmanovi za viazanie armatúry.

Denný detský letný tábor v Zubáku, ktorý sa bude konať koncom augusta v dňoch 28.8. - 31.8. 2017. Nahlasovať sa môžete do konca júla. Cena na jeden deň je 8 €. Súčasťou tábora je aj výlet na Štrbské pleso, naplánovaný na 30. augusta, preto poprosíme rodičov, aby vybavili deťom kartičky na vlak kvôli zľave, ak ich ešte nemajú. Deti nad 9 rokov majú možnosť, pokiaľ chcú, spať na fare. Prihlášky sú v sakristiách kostolov.

Ruženec k pátrovi Piovi sa začneme modliť každú stredu 45 minút pred sv. omšou.

Púť k sv. Joachimovi a Anne na Lednických Rovniach bude budúci víkend. Podrobný program je umiestnený na výveske.

14. septembra 2017 nás čaká vizitácia farnosti, kedy nás navštívi náš diecézny biskup Tomáš Galis. Význam vizitácie je predovšetkým zhodnotenie aktuálneho stavu farnosti, vzťahu farára k veriacim, ekonomické a pastoračné záležitosti, starostlivosť o deti, mládež, rodiny, starých a chorých, ako aj dostatočné vysluhovanie sviatostí. V rámci tejto prípravy je vyplnenie dotazníka pre biskupský úrad, a preto vás chcem zo srdca požiadať o vyjadrenie hodnotenia mojej osoby a pastorácie v našej farnosti, taktiež hodnotenie biskupa, čo by ste od nás očakávali v budúcnosti a čo by malo byť našim hlavným pastoračným záujmom. Je to forma spätnej väzby a zároveň vaše povzbudenie pre nás do nasledovnej práce. Papiere na vyjadrenie svojho hodnotenia a očakávaní nájdete v zadnej časti kostola. Vymedzíme si dnešnú 15. a budúcu 16. nedeľu na vaše anonymné alebo podpísané vyjadrenia, ktoré budú po spracovaní časťou dokumentácie, ktorú odovzdáme biskupskému úradu. Budete mať konkrétne otázky, na ktoré môžete odpovedať, prípadne môžete doplniť svoje otázky a odpovedať na ne. Tento papier zložíte a vhodíte do pripravenej krabičky. Za akékoľvek príspevky vopred ďakujem.