Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok A (11.6.2017)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok A (11.6.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 11. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.6.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
12.6.2017 Pondelok 7.00 7.30
13.6.2017 Utorok 7.00  
14.6.2017 Streda   18.30
15.6.2017 Štvrtok 19.15  
16.6.2017 Piatok    
17.6.2017 Sobota    
18.6.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Mirko Dávid a otec
Utorok – † Jozef Pavúček
Štvrtok – † Matej a Júlia Balejovi  
Nedeľa – † František a Rudolf Slabí / † František Kanderka a rodičia
(úmysly zo stredy, piatku a soboty sú zapísané na júl)

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 10 a za milodar a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 11.
Ďakujem za milodary minulý týždeň 186,20 €.
Ďakujem chlapom za brigádu v stredu na kabinete telocvične.
Ďakujem za murárske práce Miroslavovi Kanderkovi a Jozefovi Malíkovi.
Chcem sa ešte zvlášť poďakovať za prežitie trojdnia k pátrovi Piovi, ktoré ma veľmi povzbudilo vašou účasťou a chcem vám odovzdať požehnanie a pozdrav od generálneho vikára. Aby som nezabudol, chcem sa poďakovať aj ženám, ktoré pripravili obed a ešte raz všetkým, ktorí prispeli k tejto veľkej slávnosti. Ďalej sa chcem poďakovať obecným úradom Zubák, Horná Breznica a farnosti Visolaje, ktorí nám venovali vlajky. Za ich montáž ďakujem Dušanovi Marmanovi.
Budúci týždeň v prácach bude brigáda od 8.00, poprosím všetkých, ktorí majú chuť, aby prišli.

Od stredy až do soboty budem odcestovaný, počas mojej neprítomnosti bude zastupovať vdp. Patrik Sojčák z Lednice, v prípade pohrebu či zaopatrovania. Na fare budú aj moji rodičia.

Dnes bude zbierka na maľovanie kostola v Zubáku a doplatenie okien v Breznici. Vďaka za milodary.

Slávnosť a prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude vo štvrtok o 19.15 bez oltárikov. V Breznici bude v stredu o 18.30 vigílna sv. omša s platnosťou zo sviatku.

Ďakujem animátorom za stretnutie, na ktorom sme začali plánovať denný detský letný tábor v Zubáku, ktorý sa bude konať koncom augusta v dňoch 28.8. - 31.8. 2017. Nahlasovať sa môžete do konca júla. Cena na jeden deň je 8 €. Súčasťou tábora je aj výlet na Štrbské pleso, naplánovaný na 30. augusta, preto poprosíme rodičov, aby vybavili deťom kartičky na vlak kvôli zľave, ak ich ešte nemajú.