Oznamy

Siedma veľkonočná nedeľa, rok A (28.5.2017)

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok A (28.5.2017)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Justína, mučeníka, spomienka
Sobota: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Budúca nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.5.2017 Nedeľa
10.00
8.00
29.5.2017 Pondelok 7.00  
30.5.2017 Utorok 18.30  
31.5.2017 Streda 17.30 18.30
1.6.2017 Štvrtok 15.00  
2.6.2017 Piatok 18.30 17.30
3.6.2017 Sobota 17.30  
4.6.2017 Nedeľa 10.00 8.00

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Jozef a Katarína Slabá a Božena Hazalová
Utorok – † Ondrej Mišči
Streda – za zdravie a Božiu pomoc r. Ferdinanda
Štvrtok – † Emília Mokrišová
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc pre Vlada s rodinou
Sobota – † Ján a Rozália Bulkovi
Nedeľa – † Jozef, Anna a Rudolf / za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku

                

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola rodičom prvoprijímajúcich detí a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 9.
Ďakujem za zbierku na vyplatenie podporného fondu v Zubáku 316,94 € a v Breznici 172,85 €.
Chcem sa ospravedlniť, že som vyhlásil minulý týždeň, že zbierka bude na kúrenie a okná, pretože už v marci som avizoval, že aprílová a májová zbierka bude obetovaná na podporný fond, ktorý sme už vyplatili v sume 871,51 €.
Ďakujem za milodary 500 €, 100 € a 50 € na kúrenie a maľovanie v Zubáku. Kúrenie sa nám tým podarilo už vyplatiť. Na maľovanie treba doplatiť ešte 8576 €.
Ďakujem ženám a chlapom za brigády v tomto týždni.
Chcem sa poďakovať za porezanie a uschovanie dreva, za vyčistenie všetkých plôch, vrátane okrasných drevín, údržby a taktiež upratania altánov.
Chcem sa poďakovať všetkým chlapom v tomto týždni za pokrytie plechom hospodárskej budovy.
Taktiež ďakujem za vymaľovanie kotolne.
Taktiež sa chcem poďakovať aj za dokončenie okrasných zábradlí okolo detského ihriska a zadného schodiska pri telocvični.
Ďakujem za dokončenie projektov pre prestavbu pastoračného centra, projektovej dokumentácie požiarnej ochrany p. Šulíkovi a elektrifikácie a elektrickej prípojky p. Liptákovi.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia.

V stredu od 8.00 bude brigáda pre mužov, budeme opäť betónovať.

Slávnosť uloženia ostatkov pátra Pia bude 4. júna 2017 vo farskom kostole.

Nasledovný program v tomto týždni pred slávnosťou

Štvrtok - Štvrtková sv. omša o 15.00, tú okrem úmyslu budem obetovať za všetkých dôchodcov v našej farnosti a zvlášť ju budem obetovať za všetkých trpiacich a chorých v našej farnosti. Páter Pio miloval trpiacich, celý tento deň zasvätíme im. Po tejto sv. omši bude mať Jednota dôchodcov posedenie vo veľkom altáne.

Piatok - Aj napriek tomu, že bude prvý piatok v mesiaci, po večernej sv. omši, ktorá bude bez kázne bude prednáška na tému zranenia, odpustenia a uzdravenia. Po tejto prednáške bude krátka adorácia.

Sobota - V sobotu bude opäť sv. omša bez kázne a po nej bude krátka prednáška zo života pátra Pia. Po nej bude adorácia, ktorá bude venovaná odproseniam, prosbám a chválam a budú ju viesť modlitby matiek.
Súčasťou oboch adorácií bude aj odprosujúca pobožnosť na prvý piatok v mesiaci ako aj deviatnik k pátrovi Piovi, ten sa budeme modliť počas celého týždňa, preto vás pozývam k účastiam na sv. omšiach počas týždňa.

Biely týždeň - taktiež pozývam na sv. omše aj deti, lebo tak ako máme zvykom, po slávnosti sv. prijímania máme Biely týždeň a preto v utorok, stredu a piatok pred sv. omšami budú mať detské stretká. Tieto sv. omše budú detské.
V utorok bude stretko o 17.00, v stredu o 16.00 a v piatok o 17.00.

Nedeľa - V nedeľu oslávime inštaláciu ostatkov pátra Pia slávnostnou sv. omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať generálny vikár žilinskej diecézy Marek Hriadeľ.

Prvý piatok - spovedanie:
Zubák - utorok – po sv. omši od 19.00 do 20.00
sobota - od 16.30 do sv. omše 17.30
Horná Breznica - streda - po sv. omši od 19.00 do 20.00.

Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.