Oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok A (21.5.2017)

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok A (21.5.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok: Sv. Filipa Neriho, kňaza
Sobota: Sv. Augustína z Canterburry, biskupa
Budúca nedeľa: 7. veľkonočná nedeľa, rok A – Prvé sv. prijímanie, slávnosť

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.5.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
22.5.2017 Pondelok 7.00  
23.5.2017 Utorok 7.00  
24.5.2017 Streda 17.30  
25.5.2017 Štvrtok 18.30 17.30
26.5.2017 Piatok 18.30 17.30
27.5.2017 Sobota 18.30  
28.5.2017 Nedeľa 10.00 8.00

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Anna a František Kuvik
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc r. Dávidovej
Streda – † František Sedláček
Štvrtok – † Ferdinand Krchňávek
Piatok – Helena a Viliam Slabý
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc r. Hazalovej
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc pre prvoprijímajúce deti s rodičmi (úmysly z nedele boli presunuté na 16. júla)

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 8 a milodar 30 € a budúci týždeň prosím o upratovanie rodičov prvoprijímajúcich detí.
V tomto týždni sa chcem poďakovať za drevo zo stavby od p. Kučeru, ďalej za palivové drevo a jeho odvoz.
Mirkovi Kanderkovi ďakujem za stavebné práce a Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce.

Nezabúdajme na to, že je mariánsky mesiac máj a preto vás povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca.

Dnes bude zbierka na doplatenie kúrenia a vyplatenie okien.

V stredu, vo štvrtok a v piatok budú po sv. omšiach nácviky pre prvoprijímajúce deti na slávnosť prvého sv. prijímania. V sobotu bude pre deti a rodičov prvoprijímajúcich detí s rodinami sv. spoveď od 9.00 – 10.00 vo farskom kostole. V sobotu po sv. spovedi budú mať brigádu rodičia prvoprijímajúcich detí s rodinami, budú upratovať kostol a okolie kostola. Napokon v nedeľu sa všetci tešíme na slávnosť 1. sv. prijímania o 10.00. Prosím všetkých veriacich o modlitby za prvoprijímajúce deti.

Poprosím všetky ženy, ktoré by mohli prísť na brigádu v piatok o 9.00, spoločne by sme upravili areál fary a kostola. Taktiež bude v tom čase brigáda aj pre chlapov, budeme spracovávať drevo na farskom dvore.

Slávnosť uloženia ostatkov pátra Pia bude 4. júna 2017 vo farskom kostole.