Oznamy

Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok A (7.5.2017)

Štvtá veľkonočná nedeľa, rok A (7.5.2017)

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Pankráca, mučeníka
Sobota: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Budúca nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.5.2017 Pondelok 7.00  
9.5.2017 Utorok 18.30 17.30
10.5.2017 Streda 7.00  
11.5.2017 Štvrtok 7.00  
12.5.2017 Piatok 18.30 17.30
13.5.2017 Sobota 17.30  
14.5.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Štefan a Katarína Dzurkovi
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša a Mateja Zbranka
Streda - † Mária Kanderková, Mária Kučerová, Štefan Kanderka
Štvrtok – † Miroslav, Mikuláš a Antónia Balážovi
Piatok – † Anna a Rudolf Kostkovi
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc r. Jozefa
Nedeľa – † Štefan Zuzík / za zdravie a Božiu pomoc r. Ježovej a Kanderkovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 6 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.7.
Ďakujem za milodar 100 € od ruže Emílie Bulkovej a milodar 50 €.
Ďakujem za zbierku na kúrenie v Zubáku 218,45 €.
Chcem sa poďakovať Mirkovi Zuzíkovi a Mirkovi Kanderkovi za vykládku stavebného materiálu, ktorý nám priviezli v utorok.
Na kúrenie nám treba ešte doplatiť 631,21 €.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni.

Dnes bude zbierka na seminár.

Nezabúdajme na to, že je mariánsky mesiac máj a preto vás povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca.

V piatok po večernej sv. omši bude prednáška pre mládež aj dospelých o tom, prečo je dôležitá mariánska úcta. Sv. omša bude bez kázne.

V sobotu, keďže si pripomíname 100. výročie zjavenia Fatimskej Panny Márie a je mesiac máj, tak pred sv. omšou o 17.00 bude krížová cesta, ktorú sa budú modliť modlitby otcov z Breznice. Sv. omša bude bez kázne. Po sv. omši bude 20 min. prednáška s biblickou tematikou o Panne Márii, vzťah Panny Márie a Ježiša. Po nej bude modlitba sv. ruženca a potom vyložím sviatosť, kde bude polhodinová adorácia, ktorú budú viesť modlitby matiek zo Zubáka aj Breznice. Na túto slávnosť pozývam všetkých veriacich. Celý tento večer zakončíme eucharistickým požehnaním.

V utorok večer po sv. omši pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie na faru. Pozývam ich aj na sv. omšu.