Oznamy

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok A (23.4.2017)

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok A (16.4.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sobota: Dni veľkonočnej oktávy
Pondelok: Sv. Juraja, mučeníka
Utorok: Sv. Marka, evanjelistu
Piatok: Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka
Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Budúca nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.4.2017 Pondelok 7.00  
25.4.2017 Utorok 18.30  
26.4.2017 Streda 18.30 17.30
27.4.2017 Štvrtok 7.00  
28.4.2017 Piatok 18.30 17.30
29.4.2017 Sobota 8.00  
30.4.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rudolf a Františka Martišovi
Utorok – za zdravie Petra s rodinou
Streda – † Katarína Slabá
Štvrtok – † Helena Bučková
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Dariny s rodinou
Sobota – † Rudolf a Irena Krchňaví
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru / † Emil Kusko a rodina Balejová

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 4 a milodar 50 €, ktorý obetovali na maľovanie a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.5.
Pán Boh zaplať za veľkonočnú zbierku v Zubáku 372,19 € a v Breznici 245,55 €.
Na kúrenie nám ešte treba doplatiť 849,66 € a na okná v Breznici 156,19 €.
Ďakujem Dominikovi a Peťovi Brňákovi za postavenie krovu na hospodárskej budove za kostolom.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za dorábku elektrifikácie v telocvični.
Ďakujem za milodar na kúrenie 50 €.
Ďakujem animátorom a deťom za detské stretko a účasť na sv. omši.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Úplné odpustky: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Budúci týždeň bude zbierka na doplatok kúrenia v Zubáku. V Breznici zbierka nebude.