Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok A (16.4.2017)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok A (16.4.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sobota: Dni veľkonočnej oktávy
Budúca nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
17.4.2017 Pondelok 8.00 9.30
18.4.2017 Utorok    
19.4.2017 Streda 18.30 17.30
20.4.2017 Štvrtok 7.00  
21.4.2017 Piatok 17.30 16.30
22.4.2017 Sobota 18.30  
23.4.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rudolf Kanderka
Streda – † Mirko Dávid
Štvrtok – † Kamil Hurínek a rodičia Babačovi a Hurínkovi
Piatok – † Cyril, Františka a Rudolf Martišovi
Sobota – † za zdravie a Božiu pomoc r. Jozefa
Nedeľa – † Peter Zuzík / † Anna Kostková a syn Miroslav

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 3 a milodar 67 € všetkým skupinám, ktoré sa vyzbierali a ktorý venovali na maľovanie, budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.4.
Chcem sa poďakovať všetkých chlapom za pondelkovú brigádu, kde sa nám podarilo zabetónovať schody do kostola a dokončiť cestné prechody na parkovisko za kostolom.
Taktiež sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri uprataní dreva v areáli centra, následne za jeho porezanie a spratanie.
Ďakujem aj chlapom, ktorí pomohli zostatkové drevo roztriediť a uložiť za telocvičňou.
Taktiež sa chcem poďakovať Petrovi Brňákovi za narezanie a dovoz dreva na krov hospodárskej budovy za kostolom.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkonočných slávností a zvlášť ďakujem tým, ktorí ich pomáhali zorganizovať: miništrantom, požiarnikom, spevákom, organistom, kostolníkom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom, ženám za výzdobu.
Chcel by som ešte poďakovať za vašu účasť na adorácii vo štvrtok aj v piatok v Zubáku.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni ešte pristúpili k sviatosti zmierenia.
Ďakujem animátorom, žiakom a vedeniu školy za duchovnú obnovu pre siedmakov.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

V nedeľu po rannej sv. omši v Zubáku a po rannej sv. omši v Hornej Breznici, mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie.

Budúcu nedeľu pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžete prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce).

Pri všetkých sv. omšiach je veľkonočná zbierka, ktorá je obetovaná v Zubáku na kúrenie a v Breznici na okná.

V piatok pozývame deti na detské stretko o 16.00 do pastoračného centra a na detskú sv. omšu.