Oznamy

Kvetná nedeľa, rok A (9.4.2017)

Kvetná nedeľa, rok A (9.4.2017)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota: Biela sobota
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, slávnosť s oktávou, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.4.2017 Pondelok 7.00  
11.4.2017 Utorok 17.30 18.30
12.4.2017 Streda 18.30  
13.4.2017 Štvrtok 18.30 16.30
14.4.2017 Piatok 17.00 15.00
15.4.2017 Sobota 18.30  
16.4.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc Magdy
Utorok – † Júlia, Štefan a Jozef Kuček
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Martina a Terky
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc r. Balejovej a Panenkovej
Sobota – † Rudolf, Antónia a Matej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 2 a milodar 40 €, ktorý venovali na maľovanie, a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.3.
Ďakujem za milodar 100 €, 50 €, 50 € a 20 €.
Ďakujem za zbierku na podporný fond v Zubáku 116,55 € a v Breznici 82,47 €.
Ďakujem Milanovi Chudadovi za dovoz štrku.
Ďakujem všetkým chlapom za betónovanie parkoviska a prechodov do fary v týždni (pondelok, streda, sobota).
Ďakujem chlapom z Breznice za šalovacie práce. Chlapi šalovali schody do kostola a preto v pondelok od rána od ôsmej bude veľká brigáda nakoľko schody sa musia zaliať naraz. Za účasť na tejto brigáde vopred ďakujem.
Ďakujem Miroslavovi Havkovi za reklamný baner, ktorý vyrobil a umiestnil pri fare.
Ďakujem učiteľkám, animátorom, žiakom a vedeniu školy za duchovné obnovy školy v tomto týždni (šiestaci, ôsmaci a deviataci).
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni ako aj kňazom, ktorí spovedali v našej farnosti.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Krížové cesty:
Zubák: Veľký Piatok - 16.30 / Kvetná nedeľa - po rannej sv. omši
Horná Breznica: Veľký Piatok - 14.30 / Kvetná nedeľa - po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V tomto týždni v stredu budeme pokračovať s duchovnou obnovou školy.

Veľkonočné Trojdnie:
Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Bude vyložená Sviatosť a zložená bude o 20.15. Poprosím chlapov, ktorým budem ako správca farnosti umývať nohy, aby prišli o niečo skôr pred sv. omšou.
Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta v kostole, nakoľko obrady Veľkého piatku sa uskutočnia aj v Hornej Breznici. Krížová cesta vo farskom kostole bude pred obradmi o 16.30 a povedú ju modlitby matiek. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00. Krížová cesta v Hornej Breznici bude o 14.30 a obrady Veľkého piatku budú o 15.00. Krížovú cestu v Breznici budú sprevádzať modlitby matiek. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 17.00. Počas Bielej soboty by mali strážiť hrob dobrovoľní hasiči alebo aj miništranti. Obrady Bielej soboty budú o 18.30 vo farskom kostole.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v utorok po sv. omši a v Zubáku v stredu po svätej omši. Bude vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na okná v Breznici a kúrenie v kostole.