Oznamy

5. pôstna nedeľa, rok A (2.4.2017)

5. pôstna nedeľa, rok A (2.4.2017)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.4.2017 Pondelok 7.00  
4.4.2017 Utorok 7.00  
5.4.2017 Streda 7.00 7.30
6.4.2017 Štvrtok 7.00  
7.4.2017 Piatok 7.00 7.30
8.4.2017 Sobota 7.30  
9.4.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Marián Kuvik
Utorok – Štefan, Amália a synovia Pavúčkovi
Streda – † Milan Janči a rodičia
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc r. Michalkovej
Piatok – Jaroslav a Miroslav Holík
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Ferdinanda
Nedeľa – † Mária Miščia / Florián a rodina

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 1 a milodar 100 €, ktorý venovali na maľovanie, a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.2.
Ďakujem za milodar 100 € a 50 € na kúrenie.
Chcel by som sa poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce a taktiež za dovoz štrku. V
eľmi pekne sa chcem poďakovať za betónovací stroj a všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili betonáže parkoviska v utorok a vo štvrtok.
Taktiež ďakujem za štvrtkovú brigádu, kde chlapi porezali drevo a upratali dvor.
Ďakujem aj ženám, ktoré sa zúčastnili utorkovej brigády.
Chcem sa poďakovať p. Moškovi, ktorý nám daroval zostatkové drevo zo stavby, ktoré poslúži na šalovacie práce, ako aj na palivo.
Chcem sa poďakovať za dovoz tohto dreva Jozefovi Kanderkovi a Miroslavovi Koprnovi. Taktiež im ďakujem aj za dovoz vysokozdvižného vozíka.
Naša farnosť dostala vysokozdvižný vozík od p. Jendrola a Štrichela. Za tento dar sme veľmi vďační.
V tomto týždni sme ukončili práce v telocvični, za čo sa chcem poďakovať ešte raz všetkým, ktorí sa podieľali na prácach v telocvični. Tým sme ukončili ďalšiu stavebnú etapu. Firma Mcup dokončila podlahu a v sobotu dokončili stavbu nakreslením čiar. Táto športová podlaha je ideálna pre florbal, ako aj na bežné cvičenie. Rozpis financií pri stavbe telocvične je 12 321,36 €. V týchto financiách nie je uvedený rozpis prác, ktoré vykonali naši chlapi zdarma. Jedná sa o zateplenie, elektrifikáciu, kúrenie, betonáž. Taktiež do týchto financií nespadá ani stavba kabinetu. Keby sme zarátali celkovú hodnotu prác, aj s kabinetom, tak odhadovaná suma je okolo 27 000 €. Tým chcem poďakovať všetkým darcom, taktiež OZ Svätý Vendelín, všetkým sponzorom a ešte raz všetkým, ktorí na tomto diele pracovali. Čo sa týka financií na telocvičňu, tak sú všetky zaplatené. Poznamenávam, že naša farnosť neprispela z farských financií ničím na telocvičňu. Najväčší podiel sú financie od štátu, OZ Svätý Vendelín a ostatné sponzorské dary. Taktiež sme v tomto týždni zaplatili úhradu na podporný fond v sume 871,51 €, čo sú percentá z príjmov, ktoré musí odvádzať každoročne každá farnosť do podporného fondu. Preto dnešná zbierka a prvá májová zbierka budú na tento úmysel.
Ďakujem Miroslavovi Havkovi za dovoz materiálu.
Ďakujem chlapom z Breznice za šalovacie práce. C
hcel by som poprosiť o trpezlivosť pri obmedzenom prejazde pri kostole a fare. A zároveň by som vás chcel poprosiť o pomoc pri dokončení prejazdu a kladení cestných obrubníkov. Brigáda začne o 10.00 v pondelok doobeda.
Chcem sa poďakovať za dokončenie okrasného zábradlia na detskom ihrisku.
Ďakujem za účasť na pôstnych túžbach a prednáške o milosrdenstve.
Ďakujem rodičom prvoprijímanjúcich detí za stretnutie.
Ďakujem animátorom, žiakom a vedeniu školy za duchovné obnovy školy v tomto týždni (prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci).

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok - pred sv. omšou / nedeľa - po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok - po sv. omši / nedeľa - po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Spoločná predveľkonočná spoveď v našej farnosti bude v utorok 4. apríla 2017:
Zubák: 11:00 – 12:00 / 14:30 – 16:00
Horná Breznica: 11:30 – 12:00 / 14:30 – 16:00

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok po sv. omši v Breznici, ktorá začína o 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 10.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Táto sv. spoveď pre chorých platí ako sv. spoveď ku sviatkom, ak by ste chceli dať k Veľkej noci ešte vyspovedať nových chorých, nahláste ich prosím v sakristiách kostolov.

V tomto týždni budeme pokračovať s duchovnou obnovou školy s ďalšími ročníkmi.

Dnes je zbierka na podporný fond.