Oznamy

4. pôstna nedeľa, rok A (26.3.2017)

4. pôstna nedeľa, rok A (26.3.2017)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 5. Pôstna nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.3.2017 Pondelok 7.00  
28.3.2017 Utorok 18.30  
29.3.2017 Streda 18.30 17.30
30.3.2017 Štvrtok 7.00  
31.3.2017 Piatok 17.30 16.30
1.4.2017 Sobota 18.30  
2.4.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Andrejka
Utorok – † Jozef Pavúček
Streda – † Mirko Dávid a tato
Štvrtok – k úcte Ducha Svätého
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Márie
Sobota – † Anton a Antónia Babačovi
Nedeľa – † r. Krajčová, Kučková, Tichoňová / Anna Kostková a syn Miroslav

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 19 a milodar 50 €, ktorý venovali na maľovanie, a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 1.
Ďakujem za milodar 100 € a 50 € na kúrenie.
Pán Boh zaplať za zbierku v Zubáku na kúrenie a maľovanie 211,40 € a v Breznici na okná 167,58 €.
Na maľovanie sme vyzbierali zatiaľ 521,40 €, na okná v Breznici treba ešte doplatiť 569,32€.
Zbierku na budúci týždeň obetujeme na podporný fond v sume 871,51 €, ktorú odvedieme v tomto týždni.
Chcem sa poďakovať Štefanovi Eglymu a všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri betonáži základového múra pastoračného centra.
Chcem sa poďakovať p. Michalíkovi a firme Mcup, ktorí pracovali počas celého týždňa na telocvični. Budúci týždeň budú s prácami pokračovať.
Ďakujem Dušanovi Marmanovi za rekonštrukciu florbalových bránok.
Ešte sa chcem poďakovať Jozefovi Jančekovi a Miroslavovi Krchňávkovi za zreštaurovanie a vyleštenie devocionálií do kostola.
Ďakujem za účasť na pôstnych túžbach a prednáške o úprimnosti.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou/ Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Dnes sa pomodlíme krížovú cestu mužov a otcov.

Pôstne túžby – pozývam vás v piatok na ďalšiu prednášku, ktorej hlavnou témou bude - Milosrdenstvo. Táto téma je pre dospelých ako aj pre mládež, pozývam všetkých. Sv. omša bude bez kázne, po nej bude prednáška, prípadne diskusia, po nej vystavíme sviatosť a zakončíme modlitbou a eucharistickým požehnaním.

Duchovná obnova školy – v tomto týždni plánujeme začať s duchovnou obnovou školy: v stredu, štvrtok a piatok, a to pre piatakov, siedmakov a ôsmakov.

Slávnosť sv. prijímania sa bude konať 28. mája 2017 o 10.00. V stredu pozývam na sv. omšu do farského kostola v Zubáku rodičov prvoprijímajúcich detí a po sv. omši budeme mať stretnutie.