Oznamy

3. pôstna nedeľa, rok A (19.3.2017)

3. pôstna nedeľa, rok A (19.3.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť
Budúca nedeľa: 4. Pôstna nedeľa, rok A, Nedeľa radosti

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.3.2017 Pondelok 17.30 16.30
21.3.2017 Utorok 7.00  
22.3.2017 Streda 7.00  
23.3.2017 Štvrtok 7.00  
24.3.2017 Piatok 17.30 16.30
25.3.2017 Sobota 8.00 9.00
26.3.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa (z 18. marca)
Utorok – Štefan, Katarína, František a synovia Dzurkovi
Streda – za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc Vladimíra
Piatok – † Agnesa a Rudolf Parohovi
Sobota – Štefan a Katarína Dzurkovi
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc r. Krchňávkovej /  Ondrej, Berta, Martin a Anna Parohovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola animátorom našej farnosti a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 19.
Ďakujem za milodar 50 €.
Chcem sa poďakovať mužom z Breznice za šalovacie práce, Jozefovi Karasovi, Františkovi Vraníkovi a Jaroslavovi Chachulovi.
Taktiež sa chcem poďakovať Rolandovi Ocinákovi a Emilovi Ježovi za upravenie chodníka pred malým altánom.
Chcem sa poďakovať Dušanovi Marmanovi a všetkým, ktorí mu pomáhali pri viazaní armatúry základového múru pod dostavbu pastoračného centra.
Chcem sa poďakovať p. riaditeľke Ivanišovej za zapožičanie odvodňovacieho zariadenia, ktoré nám pomohlo odstrániť nadbytočnú vodu v telocvični.
Za priaznivého počasia budeme v tomto týždni betónovať, tak pozývam všetkých mužov na brigádu.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Dnes bude zbierka ešte na kúrenie, ale aj na maľovanie a na okná v Breznici.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Dnes sa modlia krížovú cestu matky našej farnosti.

Budúci víkend z 25. marca na 26. marca sa mení zimný čas na letný.

Pôstne túžby – pozývam vás v piatok na prednášku, ktorej hlavnou témou bude ÚPRIMNOSŤ. Táto téma je pre dospelých ako aj pre mládež, pozývam všetkých. Sv. omša bude bez kázne, po nej bude prednáška, prípadne diskusia, po nej vystavíme sviatosť a zakončíme modlitbou a eucharistickým požehnaním.