Oznamy

2. pôstna nedeľa, rok A (12.3.2017)

2. pôstna nedeľa, rok A (12.3.2017)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 2. Pôstna nedeľa, rok

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.3.2017 Pondelok 18.30  
14.3.2017 Utorok 7.00 8.00
15.3.2017 Streda    
16.3.2017 Štvrtok    
17.3.2017 Piatok    
18.3.2017 Sobota 17.30 16.30
19.3.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie Dušana a celej rodiny
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Zacharovú a Jánoškovú
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Nedeľa – † Jozef Burmek / † Jozef Gabriš a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 18 a budúci týždeň prosím o upratovanie kostola animátorov farnosti.
Ďakujem za milodar skupine č. 18 – 60 €, milodar na kúrenie 50 a 100 €.
Ďakujem za zbierku na charitu v Zubáku 84,55 €.
Ďakujem ženám, ktoré varili v týždni pre maliarov. V tomto týždni maliari dokončili všetky maľby. Chcel by som im z celého srdca poďakovať, zvlášť otcovi a synom Balajovým a celej firme Stavbal s.r.o. Cenová relácia vrátane maľby a DPH za maľbu a obrazy v kostole 10 395,68 €. Túto sumu máme splatiť do troch rokov. Pri našom rozpočte by to bolo možné uskutočniť aj do dvoch rokov. Pokiaľ by niekto chcel toto dielo podporiť, už vopred vyslovujem úprimné pán Boh zaplať.
Taktiež by som sa chcel poďakovať pánovi Jozefovi Vitekovi, ktorý nám zapožičal lešenie do kostola. Aj vďaka tomu sme mali možnosť cenu znížiť, začo mu patrí veľká vďaka.
Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni na telocvični.
Podarilo sa nám v tomto týždni dokončiť stavbu telocvični, a preto sa chcem poďakovať pri ukončení stavby menovite Štefanovi Bulkovi, Štefan Egly, Miroslav Kanderka, Jozef Malík, Emil Bulko, Jozef Ivaniš, Miroslav Dávid, Janko Gálik, Jozef Vrabec, Anton Vrabec. Telocvičňa je zateplená, konštrukčne uzavretá OSB doskami, taktiež je hotové kúrenie. Zateplený je aj strop. V nasledujúcom období nás čaká dokončenie elektrifikácie a svietidiel a kladenie novej športovej podlahy. Zvlášť chcem poďakovať v tomto týždni Kamilovi Babačovi, ktorý dokončil kompletné kúrenie do celej telocvične. Termín dokončenia je koniec marca 2017.
Chcel by som sa poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce, vykopal základ pod centrum. Ďakujem animátorom za stretnutie v piatok, kde sme naplánovali duchovnú obnovu školy.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Dnes bude po sv. omši viesť krížovú cestu spevokol. Budúcu nedeľu sa budú modliť krížovú cestu matky našej farnosti.

Budúcu nedeľu bude zbierka ešte na kúrenie, ale aj na maľovanie a na okná v Breznici.

Krížové cesty:
Zubák: Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Nedeľa: po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.