Oznamy

1. pôstna nedeľa, rok A (5.3.2017)

1. pôstna nedeľa, rok A (5.3.2017)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 2. Pôstna nedeľa, rok

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.3.2017 Pondelok 7.00  
7.3.2017 Utorok 7.00  
8.3.2017 Streda 17.30 16.30
9.3.2017 Štvrtok 7.00  
10.3.2017 Piatok 17.30 16.30
11.3.2017 Sobota 17.30  
12.3.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok –
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Krchňávkovú
Streda – za zdravie a Božiu pomoc pre r. Slabú a Zuzíkovú
Štvrtok – † František Haviar
Piatok – † Anna a Blažej Detkovi
Sobota – † Katarína, Viktor, Anna a Michal Slabí
Nedeľa – † rod. Pazderová / za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Ježovú a Kanderkovú

Rôzne

Ďakujem za veľké upratovanie kostola všetkým, ktorí sa zúčastnili v sobotu a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č. 18.
Ďakujem za milodar 50 € na okná a na kúrenie 100 a 50 €.
Ďakujem za zbierku na kúrenie v Zubáku 148,82 €. Na kúrenie nám ešte treba doplatiť 1998,85 €.
Zatiaľ vymaľovanie kostola, reštaurovanie a maľba obrazov nie je nacenené. Koncovú reláciu vyhlásim po ukončení všetkých prác.
Ďakujem ženám, ktoré varili v týždni pre maliarov.
Chcem poďakovať chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni na telocvični a menovite Štefan Bulko, Miroslav Kanderka, Jozef Malík.
Chcem sa poďakovať Štefanovi Eglymu, ako aj tým, ktorí mu pomáhali, na inštalácii ochrannej sieťky na strope telocvične.
Chcem sa poďakovať Ivanovi Macharovi a všetkým tým, ktorí mu pomáhali pri projekte, ktorý bol odposlaný v tomto týždni a podpísaný diecéznym biskupom.
Chcem sa poďakovať aj Lukášovi Liptákovi za práce na revíziách a projektoch dostavby pastoračného centra v Zubáku.
Ďakujem samozrejme aj maliarom z firmy Stavbal s.r.o. za práce vykonané na kostole.
Ďakujem chlapom za účasť na štvrtkovej brigáde.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi a Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce v telocvični, Mirkovi Dávidovi ďakujem aj za elektroinštalačné práce v kostole.
Chcem sa poďakovať Jozefovi Jančekovi, Mirkovi Krchňávkovi a Petrovi Slabému za demontovanie, vyčistenie, zloženie a inštaláciu svietidiel krížovej cesty.
Ďakujem Milanovi Chudadovi za dovoz štrku.
Taktiež za svietidlá ďakujem firme LEDMA, Petrovi Majerčíkovi.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem aj animátorom za konanie krížovej cesty v piatok pred sv. omšou.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dnes bude zbierka na charitu.

Chcel by som poprosiť ešte dve ženy, ktoré by sa nahlásili na varenie v pondelok a utorok pre maliarov.

Stretnutie animátorov bude v piatok 11. marca 2017 po sv. omši.