Oznamy

8. nedeľa v cezročnom období, rok A (26.2.2017)

8. nedeľa v cezročnom období, rok A (26.2.2017)

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda
Budúca nedeľa: 1. Pôstna nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.2.2017 Pondelok 7.00  
28.2.2017 Utorok 7.00 16.30
1.3.2017 Streda 18.30 17.30
2.3.2017 Štvrtok 7.00  
3.3.2017 Piatok 17.30 16.30
4.3.2017 Sobota 17.30  
5.3.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – k úcte Ducha svätého
Utorok – † Pavol a Alžbeta Parohovi a rodina Mišovcová
Streda – za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a Petra
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc
Piatok – † Jozef a Katarína Slabá
Sobota – † Kamil a Anna Babačovi
Nedeľa – † Jozef Burmek / † Štefan Bartoš

Rôzne

Spoločné veľké upratovanie kostola zorganizujeme v sobotu o 10.00.
Chcel by som sa poďakovať za milodar 500 €, 100 €, 50 € a 105 € od bohuznámych veriacich z dolného konca.
Ruža p. Cyprichovej venovala na kúrenie 50 €.
Ďakujem ženám, ktoré varili v týždni pre maliarov.
Chcem poďakovať chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni na telocvični.
Ďakujem samozrejme aj maliarom z firmy Stavbal s.r.o. za práce vykonané na kostole.
Ďakujem animátorom a deťom za detské stretko, ako aj všetkým, ktorí deti zaviezli domov.
Chcem sa poďakovať Marušíkovcom za ťažbu dreva na krov na centrum a faru.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Dnes bude zbierka na kúrenie v Zubáku.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Stretnutie animátorov bude v piatok 11. marca 2017 po sv. omši.

V stredu mám poobede stretnutie s p. biskupom, ak by som náhodou meškal, tak sa modlite. Prosím Hornú Breznicu, využite priestor na spoveď v utorok po sv. omši.

Prvý piatok - spovedanie:
Zubák - piatok – po sv. omši od 18.00 do 19.00
Horná Breznica - utorok - po sv. omši od 18.00 do 19.00. / piatok: od 16.00 do sv. omše
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Táto sv. spoveď pre chorých platí ako sv. spoveď ku sviatkom, ak by ste chceli dať k Vianociam ešte vyspovedať nových chorých, nahláste ich prosím v sakristiách kostolov.

V piatok bude v Zubáku krížová cesta, ktorú povedú animátori našej farnosti. Začne o 17.00.