Oznamy

7. nedeľa v cezročnom období, rok A (19.2.2017)

7. nedeľa v cezročnom období, rok A (19.2.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Štvrtok: Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 8. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.2.2017 Pondelok 7.00  
21.2.2017 Utorok 7.00  
22.2.2017 Streda 7.00 8.00
23.2.2017 Štvrtok 7.00  
24.2.2017 Piatok 17.30 16.30
25.2.2017 Sobota 17.30  
26.2.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok –
Pondelok – † Božena Hazalová
Utorok – † Jozef a Eva Kuvikovi
Streda – † Júlia a Matej Balej a rodičia
Štvrtok – † Oľga Kontišová
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
Sobota – † Anna a Ján Kačíkovi a dcéra Jana
Nedeľa – † Ondrej Bučko / za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

Rôzne

Spoločné upratovanie kostola zorganizujeme až po celkovom vymaľovaní, kedy poprosím ženy, ktoré môžu, aby prišli kostol upratať.
Chcel by som sa poďakovať za milodar 150 €.
Ďakujem za zbierku na kúrenie v Zubáku 168,50 € a v Breznici na okná 147,82 €. Na kúrenie nám treba ešte doplatiť 3102,67 € a na okná 736,90 €.
Ďakujem ženám, ktoré varili v týždni pre maliarov.
Chcel by som poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili na pondelkovej brigáde.
Taktiež sa chcem poďakovať Mirkovi Havkovi a Jožkovi Malíkovi za dovoz lešenia.
Taktiež chcem poďakovať chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni na telocvični.
Ďakujem samozrejme aj maliarom z firmy Stavbal s.r.o. za práce vykonané na kostole.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie v Zubáku.

V piatok bude detské stretko o 16.00 a potom bude detská sv. omša. Srdečne pozývame všetky deti.