Oznamy

5. nedeľa v cezročnom období, rok A (5.2.2017)

5. nedeľa v cezročnom období, rok A (5.2.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Streda: Sv. Jozefíny Bakhity, panny
Piatok: Sv. Školastiky, panny
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka
Budúca nedeľa: 6. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.2.2017 Pondelok 7.00  
7.2.2017 Utorok    
8.2.2017 Streda 17.30 16.30
9.2.2017 Štvrtok 7.00  
10.2.2017 Piatok 17.30 16.30
11.2.2017 Sobota 13.30  a 15.00  
12.2.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Júlia Slabá
Streda – † Júlia Slabá
Štvrtok – k úcte Ducha svätého
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu
Sobota – † Helena a Jozef Dzurko
Nedeľa - † Anna a Rudolf Vrabec /  † Vavrín, Rozália a Katarína

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 17 a milodar 100 €, ktorý obetovali na kúrenie, a prosím o upratovanie rodiny sobášiacich sa.
Ďakujem za milodar 100 € na kúrenie od ružencového spoločenstva Emílie Bulkovej a za milodar 100 €.
Chcem poďakovať Jankovi Ivanišovi a Marošovi Oščatkovi za stavebné práce sanačnej omietky v kostole.
Chcem sa poďakovať Štefanovi Bulkovi a chlapom, ktorí mu pomáhali na prácach na telocvični.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia.
V tomto týždni som mal stretnutie s p. biskupom, ktorý mi odporučil vytvoriť projekt liturgického zariadenia vrátane obetného stola a krstiteľnice pre liturgickú komisiu, následne nás členovia liturgickej komisie navštívili a zhodnotili aktuálny stav.
V tomto týždni sme aj odposlali projekt do Ameriky, za ktorý chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na ňom podieľali, zvlášť p. Ivanovi Macharovi.
Na farskej rade odznel aj nápad možného prefinancovania vymaľovania kostola, žeby sa našli ľudia, ktorí by prešli dedinu a vyzbierali finančné prostriedky na maľby a vymaľovanie v kostole. Ak by sa takíto dobrovoľníci našli, nech sa prihlásia na fare a s požehnaním a s dobrou vôľou môžu vykonať túto úlohu.
Taktiež farská rada odporúčala vo farskom Zubáku dve zbierky na tento úmysel. K týmto nápadom sa môžete spokojne vyjadriť a komunikovať so mnou.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Karneval pre deti v Zubáku sa bude konať 11. februára 2017 v pastoračnom centre, kde začneme 13.30 sv. omšou. Ďakujem sl. Turzovej za ceny do tomboly, ak by niekto chcel ešte niekto prispieť cenami do tomboly, Pán Boh zaplať. Dnes o 15.00 sa bude konať karneval v Hornej Breznici v KD.

Chcel by som vám ešte oznámiť, že z dlhodobo zdravotných dôvodov už nebude hrávať na organe Stanislav Krchňávek, a preto druhá sv. omša nebude vždy za sprievodu organa. Bolo by super, keby sme našli náhradu, ak by niekto chcel hrať na sv. omši, prípadne doprevádzať spevom. Každá takáto aktivita je vítaná. Čo ma však teší, tak speváci z Hornej Breznice, ktorí doprevádzali pohreby budú opäť spievať, spoločne s p. Hromádkom. Chcel by som aj v ich mene poprosiť, aby ľudia rešpektovali jeho pracovné povinnosti, a preto by mali byť pohreby až po 15.00.

Ohlášky – sviatosť manželstva príjmu Daniela Adamičková, dcéra Petra a Moniky r. Valachovej, bývajúca v Zubáku a Ľubomír Hoždora, syn Jozefa a Vlasty r. Kubáňovej, bývajúci v Lysej pod Makytou, 11. februára 2017 o 15.00. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech informuje farský úrad. Mladým vyprosujeme veľa požehnania a lásky na spoločnej ceste životom.

Budúcu nedeľu bude zbierka na okná a na kúrenie.

Stratil sa nemecký ovčiak typu rex. Ak by niekto videl túlajúceho sa vlčiaka tak treba volať p. Petrovi Geregovi na číslo 0917 563 159.