Oznamy

4. nedeľa v cezročnom období, rok A (29.1.2017)

4. nedeľa v cezročnom období, rok A (29.1.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štvrtok: Obetovanie Pána, sviatok
Piatok: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 5. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.1.2017 Pondelok 7.00  
31.1.2017 Utorok 7.00  
1.2.2017 Streda 7.00  
2.2.2017 Štvrtok 16.30 17.30
3.2.2017 Piatok 17.30 16.30
4.2.2017 Sobota 17.30  
5.2.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – † Júlia Slabá
Streda – † Júlia Slabá
Štvrtok – † Alžbeta a Michal Štefaňákovi
Piatok – † Viktor a Anna
Sobota – † Violka a Jozef Polakovičovi
Nedeľa – † Mirko Dávid a otec / † Anton Babača a rodina

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 16 a milodar 50 €, ktorý obetovali na farnosť, a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č. 17.
Ďakujem za milodar 100 € na kúrenie.
Ďakujem za zbierku na kúrenie v Zubáku 118,25 € a na okná v Breznici 96,28 €, zostatok ktorý treba vyplatiť na kúrenie je 3821,17 € a na okná 884,72 €.
V tomto týždni by som sa chcel poďakovať za dovoz sanačnej omietky.
Chcem poďakovať aj chlapom Mirovi a Stanovi Krchňávkovým, Mirovi Kanderkovi a Jozefovi Malíkovi za stavebné práce na kostole.
Taktiež chcem poďakovať chlapom za pondelkovú brigádu, za očistenie cementového nánosu.
Chcem sa poďakovať Štefanovi Bulkovi a Romanovi Slabému za práce na telocvični, začali sme zatepľovať strop v telocvični.
Taktiež chcem poďakovať Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce v telocvični.
Chcem sa poďakovať farskej rade za podnety a riešenia problémov našej farnosti, odsúhlasili sme prestavbu centra a dokončenie okien v Hornej Breznici a vymaľovanie kostola.
Po splatení okien v Hornej Breznici budeme pokračovať opravou všetkých rín na kostole.
Chcem sa poďakovať vedeniu obce za milodar 1200 €, vďaka ktorým sme v tomto týždni vyplatili pelety.
Chcem sa poďakovať ešte animátorom za naplánovanie najbližšieho polroka, a to duchovná obnova školy, detské a mládežnícke stretká, pôstne túžby.

2% z dane pre OZ Svätý Vendelín - Aj tohtoročné 2% z dane sa použijú na dokončenie telocvične a nakúpenie pomôcok na cvičenie. V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Vyplnené tlačivo by som poprosil, keby ste odovzdali na farský alebo daňový úrad.

Prvý piatok - spovedanie:
Zubák - piatok – po sv. omši od 18.00 do 19.00
Horná Breznica - štvrtok - po sv. omši od 18.00 do 19.00 / piatok: od 16.00 do sv. omše
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Vo štvrtok pri sv. omši budem požehnávať hromničné sviece a v piatok po homíli budem dávať svätoblažejské požehnanie.

Karneval pre deti v Zubáku sa bude konať 11. februára 2017 v pastoračnom centre, kde začneme 13.30 sv. omšou.