Oznamy

2. nedeľa v cezročnom období, rok A (15.1.2017)

2. nedeľa v cezročnom období, rok A (15.1.2017)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Antona, opáta
Sobota: Sv. Agnesy, panny a mučenice
Budúca nedeľa: 3. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.1.2017 Pondelok 7.00  
17.1.2017 Utorok 7.00  
18.1.2017 Streda 7.00 8.00
19.1.2017 Štvrtok    
20.1.2017 Piatok 17.30 16.30
21.1.2017 Sobota 17.30  
22.1.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Miroslav, František a Mária Bednárovi
Utorok – † Júlia Slabá
Streda – † Rudolf Kačík a Anna, r. Ježová, synovia Štefan, Jozef, Rudolf a Ján
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc r. Dávidovej a Vaclavikovej
Sobota – na úmysel
Nedeľa – † Anna, Michal a r. Kováčová / † Jozef Miščí a r. Dávidová

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 14 a milodar 55 €, ktorí obetovali na farnosť, ako aj ženám, ktoré im pomáhali a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č. 15.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na odzdobení stromčekov a ďakujem chlapom za brigádu v tomto týždni na prácach v kostole.
Budúci týždeň má prísť stavebný dozor, ktorý zhodnotí ďalšiu stavebnú činnosť.
Chcem sa poďakovať p. Vierke Bulkovej za pripravenie darovacej zmluvy pre parcelu, ktorá sa nachádza nad kostolom a farou, ktorú sa nám podarilo získať darovaním od p. Miernej, Saskovej, Pokornej a p. Michúta, za čo im chcem z celého srdca poďakovať, za ich lojálnosť voči cirkvi a ďakujem za vysporiadanie tohto pozemku. Budúci týždeň predložíme darovaciu zmluvu katastrálnemu úradu a ešte nás čaká vysporiadanie s pozemkovým fondom.
Chcem sa poďakovať p. architektovi Tomášovi Lenčešovi a firme VISIA za vnútornú a vonkajšiu vizualizáciu dostavby centra, za jeho architektúru, statiku a rozpis materiálu. Tieto projekty budú slúžiť ako základný materiál a dokumentácia pre projekty do zahraničia, ktoré budú podané v najbližších dvoch mesiacoch.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – od 18. do 25. januára 2017. V tomto týždni sa môžeme modliť aj za katolícku univerzitu, za jej profesorov a študentov.

V pondelok o 13.00 sa budú konať na miestnom cintoríne pohrebné obrady Antónie Dobrodenkovej.

Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie a okná.