Oznamy

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, rok A (1.1.2017)

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, rok A (1.1.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Utorok: Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka
Piatok: Zjavenie Pána, slávnosť
Budúca nedeľa: Krst Krista Pána, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.1.2017 Pondelok 7.00  
3.1.2017 Utorok 7.00  
4.1.2017 Streda 16.30 17.30
5.1.2017 Štvrtok 17.30  
6.1.2017 Piatok 8.00 a 11.00 9.30
7.1.2017 Sobota 17.30  
8.1.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.12 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.13.
Ďakujem za zbierku na Božie narodenie v Zubáku 379,39 € a v Breznici 238,70 €, za zbierku na Štefana v Zubáku 122,78 € a v Breznici 74,02 €.
Chcem sa poďakovať chlapom za utorkovú brigádu za vykopanie novej vetvy do septika.
Taktiež sa chcem poďakovať všetkým chlapom, ktorí mi pomáhali pri chystaní dreva a následne pri jeho porezaní a uložení.
Ďakujem aj mimoriadnym rozdávateľom, ktorí budú rozdávať sv. prijímanie na Nový rok.
Ďakujem manželským párom za krásne prežitie sviatku sv. rodiny.

Všetky zbierky počas vianočných sviatkov budú obetované na úmysly: v Zubáku na kúrenie v kostole a v Hornej Breznici na okná. Jediná vianočná koleda bola obetovaná na telocvičňu pre deti a mládež. V Zubáku sa vybralo 951 € a v Breznici vykoledovali 577,50 €.

Od 2. januára sa budú zapisovať úmysly sv. omší na termíny od januára do 1. júla 2017.

Jasličková pobožnosť – 6. januára 2016
Horná Breznica: 14.00
Zubák: 16.00

Pri všetkých sv. omšiach počas sviatkov budú vystavené ostatky pátra Pia. Aj na Nový rok sa pred sv. omšami vo farskom kostole budú modliť litániá k úcte pátra Pia.

Návšteva chorých – vo štvrtok 5. januára 2017 navštívim spolu s animátormi chorých našej farnosti, udelím im sviatosť zmierenia, požehnám im dom a mladí im zakoledujú. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov. Začneme o 7.15 z horného konca Zubáka.

Spovedanie na prvý piatok v týždni:
Horná Breznica: Streda – po večernej sv. omši od 18.00 do 19.00
Zubák: Štvrtok - po večernej sv. omši od 18.00 do 19.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Kto si chce dať požehnať dom kňazom, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, nech tam zapíše meno, priezvisko, číslo domu aj s tel. číslom. Požehnávať domy budem v ďalšom týždni.