Oznamy

4. adventná nedeľa, rok A (18.12.2016)

4. adventná nedeľa, rok A (18.12.2016)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Narodenie Pána, slávnosť s oktávou, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
19.12.2016 Pondelok 7.00  
20.12.2016 Utorok 7.00  
21.12.2016 Streda 16.30 17.30
22.12.2016 Štvrtok 7.00  
23.12.2016 Piatok 18.30  
24.12.2016 Sobota 8.00 a 24.00 9.00 a 22.30
25.12.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Utorok – Jozef, Emil a rodina Miščia
Streda – k úcte Ducha svätého
Štvrtok – † Jaroslav, Amália a synovia Holíkovi
Piatok – † Júlia a Matej Balej
Nedeľa – † Martin Slabý

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 10 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č. 11.
Z celého srdca sa chcem poďakovať Štefanovi Bulkovi a chlapom, ktorí pracovali na tvorbe vnútorného skeletu telocvične.
Chcem sa poďakovať Jurkovi Gabrišovi za natiahnutie parofólie do telocvične.
Ďalej ďakujem Antonovi Bolegovi za odvoz dreva zo sušičky do Zubáka. Ďakujem Mirkovi Havkovi za uskladnenie, po sviatkoch by sme postupne mali začať s výrobou.
Veľmi sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli zložiť drevo a chcem sa poďakovať manželom Mušákovým za zapožičanie sušičky, vďaka čomu sme vysušili drevo na výrobu lavíc. Odvoz a sušenie dreva sme dostali zadarmo ako sponzorský dar na kostol.
Chcem poďakovať Mirkovi Kanderkovi ako vodičovi kamiónu za bezpečný odvoz dreva.
Chcem sa poďakovať Miškovi Brnákovi za odvoz palivového dreva.
Budúci týždeň budeme v prácach pokračovať.

Ďakujem deťom i rodičom za každodenné chodenie do kostola počas celého adventu na rorátne sv. omše (aj za celý advent). Rorátne sv. omše pokračujú a vyvrcholia detskou sv. omšou v štvrtok na Štedrý deň o 8.00 v Zubáku a 9.00 v Hornej Breznici, kde sa budú rozdávať aj ceny pre deti, ktoré vytrvalo prichádzali na sv. omše. Preto by som chcel poprosiť deti, aby si doniesli adventné kalendáre. Podľa počtu obrázkov ich budeme odmeňovať. Prosím animátorov, aby prišli v Zubáku o 7:30 na faru a pripravili ceny pre deti.

Na Štedrý deň bude aj vyhodnotenie miništrantov v Hornej Breznici.

Zdobenie vianočných stromčekov v Zubáku bude vo štvrtok od 14.00. Prosím zvlášť animátorov a dôchodcov, prípadne rodiny, ktoré majú čas.

Pred polnočnými sv. omšami na Štedrý deň budem požehnávať betlehemy. Poprosím, aby ste ich umiestnili pred obetný stôl.

Predvianočná sv. spoveď bude v utorok 20.12. 2016:
Zubák 11.00 – 12.30 / 14.30 – 16.00
Horná Breznica 11.30 – 12.30 / 14.30 – 16.00

Spovedanie – v stredu 21. decembra v Hornej Breznici po sv. omši 17.30 a v Zubáku po sv. omši 18.30 v piatok.
Počas spovedania bude vystavená Sviatosť Oltárna. Spovedať budem do Štedrého dňa pred všetkými sv. omšami, cez sviatky sa už spovedať nebude.

Betlehemské svetlo prinesú do Hornej Breznice a Zubáka skauti medzi 11.30 a 12.00 v sobotu na Štedrý deň. Budete si ho môcť vziať počas dňa v predsieni kostolov.

Všetky zbierky počas vianočných sviatkov budú obetované na úmysly: v Zubáku na kúrenie v kostole a v Hornej Breznici na okná. Jediná vianočná koleda bude obetovaná na telocvičňu pre deti a mládež. Vopred ďakujem za Vašu štedrosť.

Na Božie narodenie pri sv. omšiach budú po prvýkrát vystavené ostatky sv. pátra Pia. Zatiaľ nebude možné si ich uctiť verejne. Pred sv. omšou si uctíme ostatky sv. pátra Pia modlitbou litánií.