Oznamy

1. adventná nedeľa, rok A (27.11.2016)

1. adventná nedeľa, rok A (27.11.2016)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Sobota: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa: 2. adventná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.11.2016 Pondelok 7.00  
29.11.2016 Utorok 17.30  
30.11.2016 Streda 16.30 17.30
1.12.2016 Štvrtok 7.00  
2.12.2016 Piatok 17.30 16.30
3.12.2016 Sobota 17.30  
4.12.2016 Nedeľa 7.00 a 9.00 11.00

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Štefan, Júlia Ježovi a synovia
Streda – † Ondrej Slabý
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc r. Michalkovej
Piatok – Rudolf a Anna Kostkovi
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Martina
Nedeľa – † Bučko Michal a Ján / † Štefan Gelo a rodičia

                 

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.7 a milodar 40 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.8.
Ďakujem za milodar 50 €.
Chcem sa poďakovať za práce vykonané v tomto týždni.
Ďakujem Jozefovi Kanderkovi, Štefanovi Bulkovi a Vladimírovi Dubovému za stiahnutie a porezanie dreva na telocvičňu.
Ďakujem Petrovi Brňákovi, ktorý stiahol drevo na krov pre budovu na pelety a za narezanie krovu na túto budovu.
Ďakujem chlapom za dovezenie a narezanie dreva na kúrenie.
Ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Jožkovi Malíkovi za stavebné práce.
Chcem sa poďakovať Emilovi Mončekovi a jeho synovi Vladimírovi ako aj ostatným za fasádu na hospodárskych miestnostiach a garáži.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce.
Chcem sa ešte poďakovať Marcelovi Palicovi za inštaláciu internetu do spodnej ubytovacej časti pastoračného centra a hosťovskej izby na fare.
Ďakujem Mirkovi Havkovi za dovoz miešačky.
Chcem sa poďakovať aj všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili betonáže v pondelok, utorok a stredu. Už máme 2/3 parkoviska hotové.
Ďakujem ženám za vytvorenie adventných vencov a výzdoby.
Veľmi pekne ďakujem za účasť na celofarskej poklone a úcte k ostatkom sv. Márie Goretti.
Ďakujem mladým za účasť na mládežníckej sv. omši a stretnutí.

Dnes bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov a sviečok. Končí sa cezročné obdobie a začíname advent.

Dnes začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Dnes dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať srdiečka za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Takisto budú dostávať srdiečka, ktoré budú vešať na stromček, na ktorých budú ich dobré skutky (žlté srdiečka) a modlitby, ktoré sa pomodlili (červené srdiečka). Tento stromček bude darčekom pre dieťa Ježiša k jeho narodeninám. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach. Posledná sv. omša bude na Štedrý deň 24.12., kedy bude vyhodnotenie a deti dostanú pekné odmeny. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent.

Dnes sa uskutoční prvé adventné stretnutie pre deti, ktoré začne o 15:00 v pastoračnom centre. Budeme mať tvorivé dielne a na prvom stretnutí budeme vyrábať svietniky. Poprosíme deti, aby si so sebou priniesli sviečku, ozdoby a kvetináč alebo misku. Tešíme sa na vás :-)

Dnes bude zbierka na charitu.

V tomto týždni sa rozhodlo, že sme prijali natrvalo ostatky sv. Márie Goretti, ktoré budú slávnostne na 2. druhú adventnú nedeľu inštalované do kostola v Breznici, s čím bude budúcu nedeľu spojená slávnosť v Breznici, ktorú bude celebrovať veľadôstojný pán Stanislav Kocúr, kancelár Rožňavskej diecézy. Do kostola v Zubáku sú nám prisľúbené relikvie sv. pátra Pia z Pietrelčiny. Myslím, že každý jeden z nás potrebuje vzory pre náš duchovný život a naša farnosť získava veľkú milosť, pretože títo svätci nám budú ukazovať na ceste života, ako získať Božie kráľovstvo a priblížiť sa ku Kristovi. Pre našu farnosť je to obrovská milosť a za túto milosť buďme vďační, preto vás povzbudzujem k účasti na tejto sv. omši.

Budúci týždeň bude zbierka na energie.

Spovedanie na prvý piatok v týždni:
Horná Breznica - Streda – po sv. omši od 18:00 do 19:00 /Piatok – pred sv. omšou od 16:00
Zubák - Piatok - po večernej sv. omši od 18:00 do 19:00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.