Oznamy

Nedeľa Krista Kráľa, rok C (20.11.2016)

Nedeľa Krista Kráľa, rok C (20.11.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Utorok: Sv. Cecílie, panny a mučenice
Streda: Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
Štvrtok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
Piatok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Budúca nedeľa: Prvá adventná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.11.2016 Pondelok 7.00  
22.11.2016 Utorok 18.30  
23.11.2016 Streda 18.30 17.30
24.11.2016 Štvrtok 7.00  
25.11.2016 Piatok 18.30 17.30
26.11.2016 Sobota 18.30  
27.11.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – na úmysel
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Jána
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc sestry
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa Kontiša
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Nedeľa – Amália, Júlia, Jozef, František / † Ján a Alžbeta Krchňávkovi

                 

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.6 a milodar 30 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.7.
Ďakujem za milodar 100 €.
Taktiež vyslovujem Pán Boh zaplať za minulotýždňovú zbierku na energie: v Zubáku 218,35 € a v Breznici 116,11 €.
Chcem sa poďakovať Miroslavovi Koprnovi za dovoz štrku.
Ďakujem Jožkovi Malíkovi za stavebné práce na fasáde.
Ďakujem Mirkovi Zuzíkovi za zapožičanie vysokozdvižného vozíka.
Chcem sa poďakovať aj Petrovi Hortovi za cement.
Ďakujem Rolandovi Ocinákovi a Emilovi Ježovi za osekanie sokla na kostole.
Ďakujem Jožkovi Krchňávkovi za plátno na premietanie do centra.
Ďakujem Patrikovi Sojčákovi z Lednice za zastupovanie počas mojej neprítomnosti.
Ďakujem animátorom za účasť na DO a Zuzke Parohovej za varenie.
Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili víkendu s Máriou Goretti a uctili si jej ostatky, či už osobnou modlitbou a poklonou, účasťou na adorácii, prednáškach alebo filme. Sv. Mária Goretti, oroduj za nás!
V najbližšom týždni sa nám minie drevo, tak by som poprosil chlapov o vyhlásenie brigády, ak by bolo možné, by sme drevo nachystali a uložili do kotolne.
Taktiež v budúcom týždni by sme mali pokračovať v betónovaní, podľa počasia.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov a sviečok.

V dnešný deň sa končí Svätý rok milosrdenstva.

Dnes bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. O 14.30 bude v Hornej Breznici adorácia venovaná Márii Goretti a od 15.00 do 16.00 si bude môcť každý osobne uctiť jej ostatky. V Zubáku bude adorácia k Márii Goretti o 16.15 a od 16.45 do 18.00 si bude tiež môcť každý osobne uctiť jej ostatky. Počas súkromnej úcty je možné vysloviť aj zbožné prianie na akýkoľvek osobný úmysel, ktorý bude vyprosovať Mária Goretti. Z hygienických dôvodov je nutné, aby relikviár každý utrel utierkou, ktorá bude priložená k relikviáru. Ostatky Márie Goretti budú vystavené ešte aj na 1. adventnú nedeľu, ale len počas sv. omší.

Tento piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej sa uskutoční mládežnícke stretko. Pozývam všetkých mladých :-)

Budúcu nedeľu začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Na budúcu 1. adventnú nedeľu dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať srdiečka za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Takisto budú dostávať srdiečka, ktoré budú vešať na stromček, na ktorých budú ich dobré skutky (žlté srdiečka) a modlitby, ktoré sa pomodlili (červené srdiečka). Tento stromček bude darčekom pre dieťa Ježiša k jeho narodeninám. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach. Posledná sv. omša bude na Štedrý deň 24.12., kedy bude vyhodnotenie a deti dostanú pekné odmeny. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent.

Budúcu nedeľu sa uskutoční prvé adventné stretnutie pre deti, ktoré začne o 15.00 v pastoračnom centre. Budeme mať tvorivé dielne a na prvom stretnutí budeme vyrábať svietniky. Poprosíme deti, aby si so sebou priniesli sviečku, ozdoby a kvetináč alebo misku. Tešíme sa na vás.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať nášmu obetavému kostolníkovi za jeho veľkú službu a pri jeho krásnom výročí mu popriať a vyprosiť pre neho veľa požehnania, lásky, zdravia a milostí v živote i celej jeho rodine. Pán Boh zaplať za všetko a všetko najlepšie!