Oznamy

Tridsiatatretia nedeľa v cezročnom období, rok C (13.11.2016)

Tridsiatadruhá nedeľa v cezročnom období, rok C (13.11.2016)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sv. Margity Škótskej, spomienka
Štvrtok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Piatok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Tridsiata štvrtá nedeľa – Nedeľa Krista Kráľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.11.2016 Pondelok 7.00  
15.11.2016 Utorok 18.30  
16.11.2016 Streda 18.30 17.30
17.11.2016 Štvrtok 7.00  
18.11.2016 Piatok 17.30 16.30
19.11.2016 Sobota 17.30 15.00
20.11.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc (Vraník)
Utorok – † Mirka Balážová
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Pavla s rodinou
Štvrtok – † Jozef Pavúček
Piatok – † Ladislav a Katarína Panenkovi
Sobota – † Vendelín, Mária a Pavol Hazalovi
Nedeľa – za zdravie a BP pre rod. Jánoškovú, Zacharovú a Dušičkovú / Za zdravie a Božiu pomoc

                 

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.5 a milodar 50 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.6.
Ďakujem za milodary 100 €.
Chcem sa poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce na parkovisku, ako aj za vykopanie koreňa lipy, vďaka čomu môžeme pokračovať v ďalších prácach.
Ďalej sa chcem poďakovať Miroslavovi Koprnovi za dovoz štrku.
Chcem sa poďakovať aj Jožkovi Malíkovi a Mirkovi Kanderkovi za stavebné práce.
Ďakujem Jankovi Chovancovi za dar fasády na budovu pod veľkým altánom.
Taktiež som veľmi vďačný všetkým chlapom, ktorí betónovali ďalšiu časť parkoviska, ďakujem chlapom zo Zubáka, Medného, Dolnej i Hornej Breznice.
Ďakujem aj p. Mikasovi, ktorý označil stromy na výrub pre telocvičňu a taktiež vyznačil všetky farské hory.
Chcem sa poďakovať biskupskému úradu Žilina a p. biskupovi, ako aj ekonomickej rade, ktorá nám schválila v dnešnom týždni odpustenie dlhu vo výške 4700 €.
Ďakujem Mirkovi Dávidovi za inštaláciu nového svietidla do kostola, ako aj firme Ledma za jej dodanie.
Ďakujem animátorom a deťom za detské stretko a účasť na detskej sv. omši a všetkým, ktorí deti zaviezli domov.
Budúci týždeň do piatku budem odcestovaný na duchovných cvičeniach. Počas mojej neprítomnosti bude zastupovať Patrik Sojčák z Lednice. Ak by bolo potrebné zaopatrovať, tak na fare sú moji rodičia, treba ich kontaktovať.

Kto má záujem o časopis Posol na rok 2017, môže sa nahlásiť v sakristiách kostolov. Celoročné predplatné je 7,50 €.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže projekt Godzone nás pozýva v rámci tohto týždňa cirkvi pre mládež na evanjelizačnú školu a chvály. Bližšie informácie na výveske.

Ohlášky – Sviatosť manželstva príjmu Katarína Červená, dcéra Mariána a Márie r. Bielikovej, bývajúca v Hornej Breznici a Martin Michalec, syn Františka a Hany r. Fabiánovej bývajúci na Lysej p. Makytou. Ak by niekto vedel o nejakej manželsko-právenj prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Mladým prajeme v spoločnom živote veľa Božích milostí a lásky.

Srdečne pozývam našich animátorov na víkendovú duchovnú obnovu, ktorá sa začne v piatok 18. novembra 2016 večernou sv. omšou a skončí v sobotu večer okolo 21.00. Chcel by som povzbudiť animátorov k účasti a osobitne každého jedného z vás pozývam. Okrem duchovných hodnôt, ktoré spoločne načerpáme, by som chcel naplánovať aj duchovnú obnovu školy. Tých, ktorí chcú naďalej spolupracovať s deťmi a mládežou, je potrebná účasť na tejto duchovnej obnove. Poplatok je 5 €, a to iba za stravu.

V tomto týždni som prijal veľkú vzácnosť pre našu farnosť, a to relikvie sv. Márie Goretti. Veľmi obľúbená talianska svätica zotrvá v našej farnosti niekoľko týždňov. Budúci týždeň je slávnosť Krista Kráľa a celý tento víkend nazveme víkend s mučenicou Máriou Goretti. V piatok bude prednáška zo života Márie Goretti, kde po sv. omši po prvýkrát vystavím túto sväticu na nahliadnutie ostatkov. Potom začne DO pre animátorov. V piatok sa budeme venovať vernosti a obetavosti k Bohu a v sobotu bude opäť prednáška život Márie Goretti a jej čistota a láska k Bohu. Obe prednášky budú situované pre našu farnosť a jej ťažkosti, kde zvlášť Mária Goretti bude orodovať za nás. V nedeľu bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. O 14.30 bude v Hornej Breznici adorácia venovaná Márii Goretti a od 15.00 do 16.00 si bude môcť každý osobne uctiť jej ostatky. V Zubáku bude adorácia k Márii Goretti o 16.15 a od 16.45 do 18.00 si bude tiež môcť každý osobne uctiť jej ostatky. Počas súkromnej úcty je možné vysloviť aj zbožné prianie na akýkoľvek osobný úmysel, ktorý bude vyprosovať Mária Goretti. Z hygienických dôvodov je nutné, aby relikviár každý utrel utierkou, ktorá bude priložená k relikviáru. Ostatky Márie Goretti budú vystavené ešte aj na 1. adventnú nedeľu, ale len počas sv. omší.

Nedeľou Krista Kráľa sa končí Svätý rok milosrdenstva. Celofarská poklona v Hornej Breznici bude po sv. omši od 9.30 do 16.00. V Zubáku bude poklona po sv. omši o 11.00 do 18.00. Poprosil by som, keby ste sa zapísali na adoráciu v pravidelných intervaloch na papier v zadnej časti kostola.