Oznamy

Tridsiatadruhá nedeľa v cezročnom období, rok C (6.11.2016)

Tridsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C (6.11.2016)

Liturgický kalendár

Utorok: Všetkých svätých, slávnosť
Streda: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Štvrtok: Sv. Martina de Porres, rehoľníka
Piatok: Sv. Karola Boromejského, biskupa
Sobota: Sv. Imricha, spomienka
Budúca nedeľa: Tridsiatadruhá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.11.2016 Pondelok 7.00  
8.11.2016 Utorok 18.30  
9.11.2016 Streda 18.30 17.30
10.11.2016 Štvrtok 7.00  
11.11.2016 Piatok 17.30 16.30
12.11.2016 Sobota 17.30  
13.11.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra
Utorok – † Zdenka Kopišová
Streda – za zdravie a Božiu pomoc pre birmovancov
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc Zuzany s rodinou
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Ježovej
Sobota – † Júlia Burianová
Nedeľa – † Oľga a Ferdinand Parohovi / Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Štefinovú

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.4 a milodar 50 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.5.
Ďakujem za milodary 150 €.
Pán Boh zaplať za zbierku na misie 89,40 €.
Ďakujem z celého srdca za brigády v tomto týždni.
Ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Jožkovi Malíkovi za stavebné práce.
Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za prinesenie sv. prijímanie na Všetkých svätých aj na prvý piatok.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni a zúčastnili sa aj na dušičkovej pobožnosti na cintoríne.
A ďakujem za všetky modlitby, ktoré ste počas týždňa venovali dušiam v očistci.

Kto má záujem o časopis Posol na rok 2017, môže sa nahlásiť v sakristiách kostolov. Celoročné predplatné je 7,50 €.

V piatok bude detské stretnutie na fare o 16.00 h a detská sv. omša. Pozývame všetky deti.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže projekt Godzone nás pozýva v rámci týždňa cirkvi pre mládež na evanjelizačnú školu a chvály. Bližšie informácie na výveske.

V tomto týždni sme nakúpili materiál potrebný na rekonštrukciu telocvične v hodnote 1540 €. Nakúpili sme materiál pre zateplenie. Budúci týždeň by sme mali začať s prácami na telocvični. Taktiež bude nutné ešte vyťažiť 4 - 5 stromov na stavbu vnútorného skeletu, medzi ktorý pôjde zatepľovací materiál. Na účte OZ je zostatok 9 €. Chcel by som sa poďakovať všetkým darcom, ktorí podporili OZ Svätý Vendelín, pretože práve vďaka Vám môžeme pokračovať v prácach na telocvični. Nech Vám to dobrotivý Boh odplatí! V tomto mesiaci ešte stále riešime projekt na telocvičňu s Úradom vlády, ako aj projekty na dostavbu centra. Ostatné informácie budú, až keď sa tieto dve etapy ukončia. Projekty na centrum budú stáť zhruba 2000 €. Polovica bola minulý mesiac sponzorsky vyplatená a polovica nás ešte čaká. Dvere, ktoré sme mali prijať ako sponzorský dar na kotolni a technických miestnostiach síce už sú namontované, ale sponzor od daru odskočil, nakoľko nemá priaznivú finančnú situáciu. Aby to neohrozilo financie farnosti, tak som dohodol mesačnú splatnosť 100 € po dobu 28 mesiacov. Naďalej budem zháňať sponzora, ktorý zaplatí danú zakázku, nakoľko som nemohol predpokladať túto situáciu, ani som netušil, že dvere nie sú vyplatené. Aj takéto situácie sa stávajú a treba ich prijať s pokorou. Akonáhle nájdem nejakú firmu, ktorá to zaplatí, budete o finančnej situácii informovaní.