Oznamy

Tridsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C (30.10.2016)

Tridsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C (30.10.2016)

Liturgický kalendár

Utorok: Všetkých svätých, slávnosť
Streda: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Štvrtok: Sv. Martina de Porres, rehoľníka
Piatok: Sv. Karola Boromejského, biskupa
Sobota: Sv. Imricha, spomienka
Budúca nedeľa: Tridsiatadruhá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
31.10.2016 Pondelok 18.30 17.30
1.11.2016 Utorok 8.00 a 11.00 9.30
2.11.2016 Streda 18.30 17.30
3.11.2016 Štvrtok 7.00  
4.11.2016 Piatok 18.30 17.30
5.11.2016 Sobota 18.30  
6.11.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc Martina
Utorok
Streda – † Jozef Troška
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Sobota – † Angela a Viktor Kratina
Nedeľa – † Rudolf a Irena Krchňaví / Za zdravie a Božiu pomoc r. Ohankovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 3 a milodar 70 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č. 4.
Na výveske nájdete zoznam skupín na upratovanie.
Ďakujem za milodary 1000 €, 100 € a 50 € na kúrenie v Zubáku. Pán Boh zaplať za hodovú zbierku v Zubáku na kúrenie 328,54 €. Na kúrení v Zubáku zostáva ešte vyplatiť 6331,27 €.
Ďakujem z celého srdca za brigády v tomto týždni.
Podarilo sa nám v tomto týždni dokončiť hrubú stavbu budovy, ktorá je určená na pelety okrem strechy.
Chcem sa poďakovať všetkých chlapom pri betonáži.
V tomto týždni sme pracovali aj na stavbe parkoviska a zabetónovali sme ďalšiu platňu.
Ďakujem Jožkovi Malíkovi za elektroinštalačné práce.
Taktiež chcem poďakovať ženám za štvrtkovú brigádu, kde sa im podarilo natrieť asfaltovým poterom všetky plechy na túto budovu. Pravdepodobne v tomto týždni ich bude ešte treba natrieť vrchným poterom a ak sa podarí budeme pokračovať aj s chlapmi na ďalších prácach na parkovisku.
Mimoriadni rozdávatelia navštívia chorých a prinesú im sv. prijímanie na Všetkých svätých v utorok ráno, aj na prvý piatok ako býva zvykom.

Dnes bude zbierka na misie.

Kto má záujem o časopis Posol na rok 2017, môže sa nahlásiť v sakristiách kostolov. Celoročné predplatné je 7,50€.

Spovedanie ku sviatku Všetkých svätých, vďaka čomu môžeme získať úplné odpustky, ako aj vymodliť spásu duší pre našich zosnulých:
Horná Breznica – Pondelok – pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Pondelok – po večernej sv. omši

Dušičková pobožnosť sa bude konať v utorok na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.00 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky.

Sviečka za nenarodené deti – 2. novembra – spomienka na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.