Oznamy

Tridsiata nedeľa v cezročnom období, rok C (23.10.2016)

Tridsiata nedeľa v cezročnom období, rok C (23.10.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa
Piatok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Tridsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.10.2016 Pondelok 7.00  
25.10.2016 Utorok 6.30  
26.10.2016 Streda 17.30 18.30
27.10.2016 Štvrtok 7.00  
28.10.2016 Piatok 18.30 17.30
29.10.2016 Sobota 18.30  
30.10.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc (Goroňová)
Utorok – † Ondrej a Antónia Pilní a súrodenci
Streda – † František Haviar a rodičia
Štvrtok – † Ján Burmek
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
Sobota – † Ján, Katarína a syn František Panenkovi
Nedeľa – † Rudolf, Antónia a Matej / † Miroslav Dávid a syn Mirko

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.2 a milodar 50 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.3.
Ďakujem všetkým ženám, ktoré sa prihlásili na upratovanie kostola a za to, že sme mohli urobiť reorganizáciu skupín.
Chcel by som poďakovať Anne Grepiniakovej za zápis o prerozdelenie skupín. Budúci týždeň bude zoznam na výveske.
Ďakujem za milodar v tomto týždni 100 € v Zubáku.
Ďakujem veľmipekne za zbierky na energie v Zubáku 267,32 € a v Hornej Breznici 174,55 €.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí brigádovaliv tomto týždni. Obzvlášť ďakujem chlapom za betónovanie deky na sklade na pelety.
Ďakujem Jožkovi Malíkovi za murárske práce.
Ďakujem Mirkovi Koprnovi za dovoz štrku na betónovanie.
Ďakujem firme MIPO za podlahový poter v telocvični.
Ďakujem firme KB Mont a Kamilovi Babačovi za kurenárske práce v telocvični.
Ďakujem firme HASTRA za krytinu na sklad na pelety.
Chcel by som poprosiť chlapov, keďže budeme budúci týždeň v prácach pokračovať, bude brigáda hneď v pondelok ráno a pravdepodobne aj v utorok. Stretneme sa o 8.00 a budeme pokračovať v betónovaní.
Vo štvrtok doobeda bude brigáda pre ženy, budeme natierať plechy na zakrytie skladu na pelety. Poprosil by som, keby sa zúčastnili v čo najväčšom počte.

Ďakujem za účasť na hodovom trojdní: na prednáškach, sviatosti zmierenia, adorácii, meditácii a hodovej slávnosti a všetkým, ktorí pomohli pri jej príprave a priniesli občerstvenie. Taktiež ďakujem aj hodovému kazateľovi za povzbudivé slová. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za prinesenie Eucharistie chorým a spevokolu za doprevádzanie pri sv. omši.

Dnes na hodovú slávnosť bude hodová zbierka na kúrenie v kostole. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Starosta a vedenie obce pozýva vo štvrtok 27. októbra 2016 o 15.30 všetkých dôchodcov, ktorí dovŕšili 62 rokov, na posedenie spojené s občerstvením a programom do KD v Zubáku. Všetci ste srdečne pozvaní!

Kto má záujem o časopis Posol na rok 2017, môže sa nahlásiť v sakristiách kostolov. Celoročné predplatné je 7,50 €.

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. Spíme o hodinu viac :-)

Spovedanie ku sviatku Všetkých svätých, vďaka čomu môžeme získať úplné odpustky, ako aj vymodliť spásu duší pre našich zosnulých:
Horná Breznica – Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok – pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.