Oznamy

Dvadsiatadeviata nedeľa v cezročnom období, rok C (16.10.2016)

Dvadsiatadeviata nedeľa v cezročnom období, rok C (16.10.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Utorok: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Streda: Sv. Pavla z Kríža, kňaza
Štvrtok: Sv. Vendelína, patróna našej farnosti
Sobota: Sv. Jána Pavla II. pápeža, spomienka
Budúca nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
17.10.2016 Pondelok 7.00  
18.10.2016 Utorok 18.30  
19.10.2016 Streda 18.30 17.30
20.10.2016 Štvrtok 7.00  
21.10.2016 Piatok 18.00 17.00
22.10.2016 Sobota 18.00  
23.10.2016 Nedeľa 10.30 8.00

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Jozef Pavúček
Utorok – † Ján Burmek
Streda – † Peter Zuzík
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc mamy
Piatok – † Katarína Bučková a Ján
Sobota – † Vendelín, Peter, Katarína a Anna Galko
Nedeľa –

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.1 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.2.
Ďakujem za milodar v tomto týždni 200 € na okná v Breznici od p. Dubovej.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí brigádovaliv tomto týždni.
Zvlášť chcem poďakovať Miroslavovi Kanderkovi a Jozefovi Malíkovi za stavebné práce, Jozefovi Ivanišovi a Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce.
Podarilo sa nám pripraviť podlahu v telocvični na poter.
Chcem sa poďakovať firme Satia a p. Rampáškovi za montáž dverí na kotolňu, technickú miestnosť a miestnosť pre ženy na upratovanie kostola.
Chcem sa poďakovať Antonovi Bolegovi za kamión, ktorý odviezol drevo do sušičky.
Ďakujem aj chlapom, ktorí pomáhali pri prekladaní dreva, taktiež aj za jeho naloženie. V tomto týždni je drevo už v sušičke, a tým chcem poďakovať manželom Mušákovcom.
Ďakujem za účasť na rekolekčnej sv. omši, chcem sa poďakovať ženám, ktoré pripravili miestnosť pre kňazov a p. Krchňávkovej a Janoškovej za varenie pre kňazov a upratanie.
Ďakujem za detské stretko v piatok deťom a ich rodičom za dôveru taktiež animátorom za program a rodičom, ktorí ich po detskej sv. omši zaviezli domov.

Kalendáre – v sakristii si môžete zakúpiť nástenné katolícke kalendáre na rok 2017 po 3 €, prišlo nové číslo časopisu Žilinská diecéza.

Modlitba ruženca v mesiaci októbra.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.30. Slávnostný kazateľ a hlavný celebrant bude Ján Hudec. V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V rámci prípravy na slávenie hodov nezabudnime na sv. spoveď. Možnosť sviatosti zmierenia bude v piatok pred sv. omšou a v sobotu v čase od 10.30 do 11.30. Pripravme si svoje srdcia na dôstojné slávenie hodov. Povzbudzujem Vás zvlášť k prijatiu sv. prijímania počas hodovej slávnosti, aby sme získali úplné odpustky. Adoráciu a všetky modlitby zamerajme na lásku a pre kňazské alebo rehoľné povolania z našej obce.

V piatok bude sv. omša o 18.00, po nej bude 45 min prednáška v kostole na tému Hriešnosť. Večerná sv. omša bude preto bez príhovoru. Pozývam rodičov, deti, mládež i dôchodcov. Po prednáške bude modlitba chvál. Všetci ste srdečne pozvaní.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána od 9.00 vystavená Sviatosť oltárnaaž do večernej sv. omše o 18.00. Pol hodinu pred sv. omšou bude meditácia.Sv. omša bude bez príhovorua po nej bude ďalšia prednáška Svätosť. Na stolíku je rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...

Budúcu nedeľu na hodovú slávnosť bude hodová zbierka na kúrenie v kostole. Dnes bude zbierka na energie v Breznici aj v Zubáku.