Oznamy

Dvadsiataôsma nedeľa v cezročnom období, rok C (9.10.2016)

Dvadsiataôsma nedeľa v cezročnom období, rok C (9.10.2016)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána XXIII., pápeža
Piatok: Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka
Sobota: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa: Dvadsiatadeviata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.10.2016 Pondelok 7.00  
11.10.2016 Utorok 7.00  
12.10.2016 Streda 18.30 17.30
13.10.2016 Štvrtok 9.30  
14.10.2016 Piatok 18.30 17.30
15.10.2016 Sobota 15.30  
16.10.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Jozef a Helena Dzurkovi
Utorok – † rod. VendelínuHazalu
Streda – † Ján Burmek
Štvrtok -
Piatok – † Jozef a Júlia Zuzíkovi
Sobota – † Štefan a Júlia Ježovi a synovia
Nedeľa – † Martin a Terézia Milovi / † Anna, Jozef a rod. Kanderková

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 20 a milodar 30 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č. 1.
Ďakujem za milodary v tomto týždni 100 € a 50 € v Zubáku.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí brigádovaliv tomto týždni a hlavne v sobotu pri betonáži.
Napriek nepriaznivému počasiu sa nám podarilo v tomto týždni dorobiť reguláciu potoka.
Taktiež sa chcem poďakovať Zubáčanom za šalovacie práce, ako aj za drevo na šalovanie.
Chcem sa poďakovať geodetovi Šafárovi za vymeranie pozemku, ako aj s tým spojenú administratívu.
V tomto týždni sme začali na prácach v telocvični, ďakujem tým chlapom, ktorí ju zaizolovali.
Všetok materiál, ktorí sme nakúpili v hodnote 750 €, je financovaný z občianskeho združenia Svätý Vendelín.
Ďakujem aj firme VISIA za prvú projektovú dokumentáciu k dokončeniu centra v Zubáku.
Ďakujem Milanovi Chudadovi za dovoz štrku na poter do telocvične a taktiež ďakujem Miroslavovi Havkovi za dovoz materiálu na telocvičňu.
Chcem sa poďakovať firme KLauto a majiteľovi Karolovi Gažúrovi za uhradenie stavebného materiálu v hodnote 600 € firme Dinostav.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni.

Kalendáre – v sakristii si môžete zakúpiť nástenné katolícke kalendáre na rok 2017 po 3 €, prišlo nové číslo časopisu Žilinská diecéza.

V tomto týždni nás čaká jedna z veľmi pekných duchovných akcií v našej farnosti, navštívia nás všetci kňazi dekanátu na kňazskej rekolekcii. Tým vás chcem všetkých pozvať na túto sv. omšu vo štvrtok o 9.30.

V piatok bude detské stretko o 17.00 a o 18.30 bude detská sv. omša.

V sobotu bude o 15.30 sobášna sv. omša, pri ktorej si svoje celoživotné áno povedia Alžbeta Bednárová, dcéra Felixa a Alžbety Bednárovej, bývajúca v Zubáku a Tomáš Košút, syn Jána a Anny Košútovej, bývajúci v Hornom Lieskove. Ak by niekto vedel o nejakej manželsko-právnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Prajeme im veľa lásky a požehnania na spoločnej ceste životom.