Oznamy

Dvadsiatasiedma nedeľa v cezročnom období, rok C (2.10.2016)

Dvadsiatašiesta nedeľa v cezročnom období, rok C (25.9.2016)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Františka Assiského, spomienka
Štvrtok: Sv. Bruna, kňaza
Piatok: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Dvadsiataôsma nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.10.2016 Pondelok 7.00  
4.10.2016 Utorok 18.30  
5.10.2016 Streda 17.30 18.30
6.10.2016 Štvrtok 7.00  
7.10.2016 Piatok 18.30 17.30
8.10.2016 Sobota 18.30  
9.10.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – na úmysel
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc a vedenie pre Lukáša Zbranka
Streda – † František a Anna Zuzíkovi
Štvrtok – † Michal Duvač a Antónia, Amália, Štefan a Miroslav Kľuka
Piatok – † Helena, Gejza a Pavol
Sobota – † Vendelín, Amália Ondricha a synovia
Nedeľa – Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Zuzany / † Štefan, Amália a Ján Kanderka

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.19 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.20.
Chcem sa poďakovať Miroslavovi Koprnoviza výkopové práce v tomto týždni, za dovoz štrku na betónovanie, ako aj za robotníkov, ktorí nám pomáhali počas tohto týždňa pri regulácii potoka a stavbe skladu na pelety.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni.
Brigádovali sme takmer každý deň a podarilo sa nám sčasti dokončiť reguláciu potoka a na budove na pelety už v budúcom týždni pokračujeme betonážou deky. Kedy bude táto náročná betonáž vám dáme vedieť, poprosím chlapov o väčšiu účasť na brigáde.
Ďakujem všetkým mladým, ktorí prišli na mládežnícke stretko v piatok.

Kalendáre – v sakristii si môžete zakúpiť nástenné katolícke kalendáre na rok 2017 po 3 €.

Spovedanie:
Horná Breznica – Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok – pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Prosíme ženy, ktoré upratujú kostol, aby sa dohodli v skupinách a jedna zo skupiny teraz po rannej svätej omši nahlásila, kto je ochotný aj naďalej upratovať. Prosíme aj mladé ženy, ktoré zatiaľ nie sú zapísané a mohli by upratovať, aby sa prišli tiež nahlásiť. Spolu by sme sa dohodli a vytvorili nový tak zoznam.

Modlitba ruženca v mesiaci októbra.