Oznamy

Dvadsiatapiata nedeľa v cezročnom období, rok C (18.9.2016)

Dvadsiatapiata nedeľa v cezročnom období, rok C (18.9.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Utorok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Streda: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok: Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Dvadsiatašiesta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
19.9.2016 Pondelok 7.00  
20.9.2016 Utorok 18.30 17.30
21.9.2016 Streda 7.00  
22.9.2016 Štvrtok 7.00  
23.9.2016 Piatok 18.30 17.30
24.9.2016 Sobota 18.30  
25.9.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Júlia, Štefan Ježo a synovia
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc Anny Slabej
Streda – † Jozef a Antónia Ježovi
Piatok – † Milan Slabý
Sobota – † Štefan a Katarína Kanderkovi s celou rodinou
Nedeľa – † Viktor a Júlia Kontišovi / † Anton Babača

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.17 a za milodar 70 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.18.
Ďakujem za zbierku na seminár v hodnote 68.50 €, ktorá bola v tomto týždni odposlaná.
Chcem sa poďakovať Miroslavovi Koprnovi za výkopové práce v tomto týždni, ako aj za dovoz štrku na betónovanie.
Ďakujem bohoslovcom a všetkým chlapom, ktorí pomáhali v tomto týždni betónovať.
Po dovoze ďalšieho materiálu by sme v tomto týždni vo štvrtok od 8.00 v betónovaní pokračovali, preto vás prosím, ak by ste si našli čas a prišli pomôcť.
Vo štvrtok od 8.00 bude aj veľké upratovanie centra po letných táboroch pre ženy, za vašu pomoc vopred ďakujem.
Ďakujem farskej rade za pondelkové stretnutie. Farská rada podpisovala morálny kódex a budúcu nedeľu bude oficiálne ustanovená slávnostnou sv. omšou o 9.30 v Hornej Breznici. Pri všetkých sv. omšiach bude vysvetľované, čo farská rada je a aké sú jej úlohy. Chcem dať farskej rade nielen štatút, ale hlavne dôstojnosť, aby tí ktorí boli zvolení svojou úprimnosťou a oddanosťou Cirkvi slúžili predovšetkým Bohu, ako aj farskému spoločenstvu a svojou morálnosťou boli príkladom pre ostatných. Čo sa týka duchovnej oblasti, ako aj majetkovo-právnej súčinnosti, naďalej budeme pokračovať tak na duchovnom poli ako aj v stavebnej činnosti.
V najbližšom čase práce budú pokračovať na telocvični, budove za kostolom a parkovisku, oporných múroch a príprave na multifunkčné ihrisko. V Breznici plánujeme dokončiť okná.
Októbrová, novembrová a decembrová zbierka, tak v Breznici ako aj v Zubáku, bude obetovaná na energie.
Ďakujem animátorom za plánovacie stretko, ktoré sa konalo v piatok.
Naplánovali sme pravidelné detské stretnutie, najbližšie bude 7. októbra. Taktiež je naplánovaná duchovná obnova školy, duchovná obnova animátorov bude 18. a 19. novembra a pravidelne budú stretnutia mládeže, najbližšie bude 30. septembra 2016. Ostatné naplánované akcie sa dozviete dodatočne.
Ženy, ktoré upratujú kostol majú zriadenú už novú miestnosť, ktorú si budú udržiavať v poriadku a využívať na upratovanie kostola. Táto miestnosť je vedľa technickej miestnosti a garáže.

Dnes bude zbierka na kúrenie v kostole a na okná v Breznici.

Kalendáre – v sakristii si môžete zakúpiť nástenné katolícke kalendáre na rok 2017 po 3 €.