Oznamy

Dvadsiataštvrtá nedeľa v cezročnom období, rok C (11.9.2016)

Dvadsiataštvrtá nedeľa v cezročnom období, rok C (11.9.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
Utorok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Povýšenie sv. kríža, sviatok
Štvrtok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Piatok: Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Sobota: Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: Dvadsiatapiata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
12.9.2016 Pondelok 18.30  
113.9.2016 Utorok 18.30  
14.9.2016 Streda 7.00  
15.9.2016 Štvrtok 8.00 a 11.00 9.30
16.9.2016 Piatok 17.30 16.30
17.9.2016 Sobota 18.30  
18.9.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Anna Kostková a syn Miroslav
Utorok – † Adam, Mária a Jozef Belicovi
Streda – † Mária a Pavol Kubiš
Štvrtok – Za zdravie a Božiu pomoc rod. Martišovej
Piatok – † Jozef Pavúček
Sobota – † Štefan Cyprich
Nedeľa – † Jozef Gabriš / † Viktor, Anna, Jozef a Anna

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.16 a za milodar 75 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.17.
Chcem sa poďakovať Miroslavovi Koprnovi za výkopové práce v tomto týždni, Milanovi Chudadovi ďakujem za dovoz štrku na betónovanie.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí mi pomohli pri spracovaní dreva, ďakujem aj za jeho dovoz a uloženie v kotolni.
V pondelok bude veľká brigáda od 8.00, budeme betónovať. Táto brigáda sa uskutoční počas celého dňa. Brigády budú pravdepodobne aj v utorok a stredu.
Chcem sa poďakovať animátorom za detské stretko, detskú svätú omšu a všetkým žiakom, študentom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili slávnosti Venisancte.

Dnes bude zbierka na seminár. Budúci týždeň bude na kúrenie v kostole a na okná v Breznici.

Poprosím všetkých členov, aby sa zúčastnili na stretnutí farskej rady v pondelok po sv. omši, všetci ste srdečne pozvaní aj na sv. omšu.

V piatok po sv. omši bude plánovacie stretko animátorov.

Kalendáre – v sakristii si môžete zakúpiť závesné katolícke kalendáre na rok 2017 po 3 €.