Oznamy

Dvadsiatatretia nedeľa v cezročnom období, rok C (4.9.2016)

Dvadsiatatretia nedeľa v cezročnom období, rok C (4.9.2016)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
Štvrtok: Narodenie Panny Márie, sviatok
Piatok: Sv. Petra Clavera, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.9.2016 Pondelok 7.00  
6.9.2016 Utorok 18.30  
7.9.2016 Streda 18.30 17.30
8.9.2016 Štvrtok 7.00  
9.9.2016 Piatok 18.30 17.30
10.9.2016 Sobota 18.30  
11.9.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok – na úmysel
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc Márie
Streda – † Mária a Pavol Kubiš
Štvrtok – † Mária Kanderková a Vendelín Janči
Piatok – † František Dzurko a synovia František a Miroslav
Sobota – † rodiny Jána a Kataríny Bednárových
Nedeľa – Za zdravie a Božiu pomoc rodinu Dušana  / † Štefan, Emil a Jozef

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.15 a za milodar 40 € a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.16.
Ďakujem za milodar 50 € a 100 €.
Chcem sa poďakovať za milodar 296 €, ktorý bol vyzbieraný pri včerajšom poďakovaní a požehnaní detského ihriska. Tento výťažok pôjde na renováciu centra.
Ďakujem členom farskej rady za stretnutie. Nakoľko sa nezúčastnili všetci členovia, tak farská rada sa uskutoční budúci pondelok 12. septembra po večernej sv. omši. Rozhodnutia farskej rady zatiaľ nebudú zverejnené, pokiaľ nebudú prítomní ostatní členovia.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni.
Chcem sa poďakovať za náš detský letný tábor, ktorý bol v tomto roku v našom pastoračnom centre. Veľká vďaka patrí našim animátorom, deťom a ich rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a všetkým, ktorí prispeli k peknému priebehu tábora, a ďakujem aj za potraviny a dary, ktoré ste venovali.
Ďakujem pekne za účasť na 3. ročníku vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti a posvätení detského ihriska všetkým farníkom i hosťom, čo sa zúčastnili. Ďakujem za prípravu tejto akcie a jej samotný priebeh animátorom, skupine Radosť, ďakujem za výborný guláš, ktorý navaril Venuš so svojou vnučkou Dominikou.
Ďakujem za účasť na večernej sv. omši, kde sme vytvorilikrásne spoločenstvo a povzbudili sa navzájom.
Pravdepodobne v tomto týždni začnú brigády, ak zoženiem všetok materiál, tak by som Vás poprosil o spoluprácu, pretože by začali betonárske práce.

Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

VeniSancte – tento piatok bude detské stretko o 17.00 na fare a po ňom o 18.30 detská svätá omša, na ktorú sú pozvané všetky deti, žiaci i študenti a učitelia, kde si budeme vyprosovať veľa síl Ducha Svätého do nového školské roka.