Oznamy

Dvadsiatadruhá nedeľa v cezročnom období, rok C (28.8.2016)

Dvadsiatadruhá nedeľa v cezročnom období, rok C (28.8.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Sobota: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.8.2016 Pondelok 17.30  
30.8.2016 Utorok 17.30  
31.8.2016 Streda 17.30 18.30
1.9.2016 Štvrtok 17.30  
2.9.2016 Piatok 18.30 17.30
3.9.2016 Sobota 18.30  
4.9.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – † Berta, Ondrej a Martin Parohovi
Streda – † Júlia a Rudolf Pavúček
Štvrtok – Za zdravie a Božiu pomoc
Piatok – † Anna, Jozef, Edita a Rudolf
Sobota – † Anton Babača
Nedeľa – Za zdravie a Božiu pomoc pre vnučky a vnukov / Za Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.14 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.15.
Ďakujem za milodar 50 € na kúrenie.
Ďakujem členom OZ Svätý Vendelín za stretnutie.
Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli, že finančné prostriedky pôjdu na rekonštrukciu a zateplenie telocvične. Ide o sumu 1492,32 €.

Náš detský letný tábor začne v našom zubáckom pastoračnom centre zajtra, to jest 29. augusta a skončí vo štvrtok večer 1. septembra 2016.Cena za jeden deň bude 7€. Kto by chcel tábor podporiť potravinami či darom, vopred ďakujeme za podporu. Ak by mali deti záujem o batikovanie a tvorbu farebných tričiek, nech si prinesú tričko navyše. Tešíme sa na Vás.

Tento týždeň 30. augusta 2016 v utorok po sv. omši sa stretnú členovia farskej rady. Všetci sú srdečne pozvaní aj na sv. omšu.

Spovedanie na prvý piatok:
Zubák: Piatok – po sv. omši od 19.00 do 20.00
Breznica: Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok - pred sv. omšou 17.00
Vo farskom kostole budem spovedať počas týždňa pred každou sv. omšou.
Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Počas spovedania v piatok a vo stredu bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch bohoslužobných miestach odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Požehnanie detského ihriska a varenie gulášu:
V sobotu 3. septembra 2016 pozývam všetkých farníkov na 3. ročník vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti. Pozývam všetkých z farnosti, teda Zubáčanov aj Hornobrezničanov na požehnanie detského ihriska. Začiatok bude o 15.00 požehnaním ihriska a krátkou modlitbou. Bude nachystané aj občerstvenie v podobe gulášu za dobrovoľný príspevok, a taktiež sa môžete občerstviť kofolou a pivom. Pre deti budú mať animátori nachystané hry a súťaže. Ukončenie bude ďakovnou sv. omšou o 18.30 vo farskom kostole a po nej bude pre mladých diskotéka alebo film (bez alkoholu) a na vlastnú zodpovednosť rodičov.

Dávam do pozornosti 7. Púť mužov vo Višňovom pri Žiline v nedeľu 4. septembra 2016 a Dubnickú mariánsku púť 8. až 11. septembra 2016, viac informácií nájdete na výveske.