Oznamy

Dvadsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C (21.8.2016)

Dvadsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C (21.8.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Utorok: Sv. Ruženy Limskej, panny
Streda: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Sobota: Sv. Moniky, spomienka
Budúca nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
22.8.2016 Pondelok 7.00
23.8.2016 Utorok 18.30
24.8.2016 Streda 18.30 17.30
25.8.2016 Štvrtok 7.00
26.8.2016 Piatok 18.30 17.30
27.8.2016 Sobota 18.30
28.8.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Streda – † Eva, Pavol Bednárovi a členovia rodiny
Štvrtok – † Katarína, Antónia, Ľudovít a Jozef Ocinákovi
Piatok – † Ľudovít, Antónia a Jozef
Sobota – † Štefan Zuzík
Nedeľa – † Rudolf a Irena Krchňaví / † Anna, Michal a synoviaKováčovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.13a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.14.
Ďakujem za milodar v tomto týždni na kostol 50 €.
Ďakujem za zbierku v Zubáku 294,13 € na kostol a v Hornej Breznici 143,85 € na okná.
Na kotolni a liturgickom zariadení nám zostáva ešte 8054,61 € a na okná máme vyzbierané spolu 1811,88 €. Za milodary Pán Boh zaplať.

Náš detský letný tábor bude tento rok v našom zubáckom pastoračnom centre v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2016 dennou formou. Cena za jeden deň bude 7 €. Deti môžete nahlásiť počas týždňa u Mati Krchňavej alebo v sakristiách kostolov, kde dostanete i prihlášku. Deti, ktoré chcú isť na tábor, majú posledný týždeň na to aby sa prihlásili a vyplnenú prihlášku odovzdali aj s peniazmi.

Poslanci OZ organizujú zájazd do Dunajskej Stredy na termálne kúpalisko v sobotu 27. augusta 2016. Cena za dopravu je 12 €, nahlásiť sa môžete na OCÚ Zubák alebo u Silvestra Babaču.

V stredu 24. augusta 2016 po sv. omši sa stretnú členovia OZ Svätý Vendelín a budúci týždeň 30. augusta 2016 v utorok po sv. omši sa stretnú členovia farskej rady. Všetci sú srdečne pozvaní aj na sv. omšu.