Oznamy

Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (7.8.2016)

Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (7.8.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Dominika, kňaza
Utorok: Sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej) panny a mučenice, patrónky Európy
Streda: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Štvrtok: Sv. Kláry, panny
Piatok: Sv. Jany Františky deChantal, rehoľníčky
Sobota: Sv. Ponciána, pápeža a Hipolyta, kňaza
Budúca nedeľa: Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.8.2016 Pondelok 8:00  
9.8.2016 Utorok 18:30 17:30
10.8.2016 Streda 8:00  
11.8.2016 Štvrtok 18:30  
12.8.2016 Piatok 18:30 17:00
13.8.2016 Sobota 18:30  
14.8.2016 Nedeľa 8.00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – † Jozef Anna a syn JozefMiščí
Streda – † Zdenka Kopišová
Štvrtok
Piatok – † Vavrín, Rozália a Katarína
Sobota – † Jozef Fojtik
Nedeľa – Jozef Slaby, Katarína Slabá a Božena Hazalová / † Jozef Miščí a rodičia Dávidovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 10 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.11.
Chcem sa poďakovať za milodary od skupiny č. 10 v sume 30 €a milodar na kostol 50 €.
Ďakujem Mirkovi Krchňávkovi a Mirkovi Kanderkovi za práce na kostole.
V tomto týždni zastupujem farnosť Lednicu, preto sú sväté omše upravené a časy pozmenené.

Náš detský letný tábor bude tento rok v našom zubáckom pastoračnom centre v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2016 dennou formou. Cena za jeden deň bude 7 €. Deti môžete nahlásiť počas týždňa u Mati Krchňavej alebo v sakristiách kostolov, kde dostanete i prihlášku.

Chcel by som Vás touto cestou informovať o trestnej činnosti, hlavne osamelých ľudí a dôchodcov. Títo ľudia sú ľahkým terčom mnohých zlodejov a nemalej trestnej činnosti v rámci financií. Preto polícia odporúča, cudzím ľuďom neotvárať, nepožičiavať a nesadať do vozidla. Ostatné informácie ako sa zachovať máte na výveske.

Starosta obce a dobrovoľný hasičský zbor, Vás pozýva nakultúrny víkend, ktorý začína v piatok večer 12.8 o 21.00, letným kinom „Ako sa zbaviť nevesty“ v areáli ZŠ s MŠ v Zubáku občerstvenie je zabezpečené. Sobotu sa uskutoční 13.8 súťaž vo varení gulášu o 13.00, občerstvenie je zabezpečené. Pred varením gulášu bude futbalový turnaj v areály ZŠ s MŠ v Zubáku o 11.00, hrajú deti a o 13.00, hrajú muži. A v nedeľu 14.8 v kultúrnom dome bude vystupovať Ľudovít Kašuba, vstupenky v predpredaji u starostu obce budú stáť 5 € na mieste 6 €.