Oznamy

Osemnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (31.7.2016)

Osemnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (31.7.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Alfonza Máriu deLiguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Sobota: Premenenie Pána
Budúca nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.8.2016 Pondelok 7:00  
2.8.2016 Utorok 18:30  
3.8.2016 Streda 17:30 18:30
4.8.2016 Štvrtok 7:00  
5.8.2016 Piatok 18:30 17:30
6.8.2016 Sobota 18:30  
7.8.2016 Nedeľa 8.00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc Ferdinanda
Streda – Štefan Kanderka a rod. Kočincová
Štvrtok
Piatok – † Mária a Matej Ježo
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Nedeľa – † Milan Miščí / † Alžbeta, Ján a Rudolf Burmek

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 9 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.10.
Chcem sa poďakovať za milodary v sume 300 € na kúrenie.
Chcem sa poďakovať Mirkovi Krchňávkovi za vybielenie kancelárie a animátorom za upratanie.

Náš detský letný tábor bude tento rok v našom zubáckom pastoračnom centre v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2016 dennou formou. Cena za jeden deň bude 7 €. Deti môžete nahlásiť počas týždňa u Mati Krchňavej alebo v sakristiách kostolov, kde dostanete i prihlášku.

V utorok môžeme získať porciunkulové odpustky, možno ich získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca (napr.: Otče náš, Zdravas a Sláva)

Spovedanie:
Zubák: Piatok – po sv. omši od 19.00 do 20.00
Breznica: Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok - pred sv. omšou 17.00
Vo farskom kostole budem spovedať počas týždňa pred každou sv. omšou
Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Počas spovedania v piatok a vo stredu bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvochbohoslužobných miestach odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.