Oznamy

Šestnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (17.7.2016)

Šestnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (10.7.2016)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka
Štvrtok: Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Márie Magdalény, spomienka
Sobota: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
Budúca nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.7.2016 Pondelok 7:00  
19.7.2016 Utorok 18:30  
20.7.2016 Streda 18:30  
21.7.2016 Štvrtok 7:00  
22.7.2016 Piatok 18:30 17:30
23.7.2016 Sobota 18:30 17:30
24.7.2016 Nedeľa 7.00 a 9:30 8:00

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Dany a rodiny
Streda
Štvrtok – † Imrich a Anna Holík
Piatok – † Miroslav Dávid
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Anny Hazalovej
Nedeľa – † Rudolf Kanderka / † Oľga a Ferdinand Parohovi a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 7 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.8.
Zbierka na okná v Breznici činila 386,92 € a v Zubáku na kúrenie a liturgické zariadenia bola 174,26 €. Za milodary Pán Boh zaplať.
Od vyplatenia kotolne sme doteraz vyzbierali v Zubáku na kúrenie do kostola sumu 934,96 € z celkovej sumy 9633,70 €, teda zostáva nám ešte 8698,74 €, čo zahŕňa liturgické zariadenia i výdavky na podlahové kúrenie.
Ďakujem všetkým ženám a animátorom za varenie, prípravu jedla a obsluhu pre tábor.
Ďakujem za varenie pre tábory reštaurácii KMK a všetkým, ktorí prispeli potravinami či finančne.
Ďakujem Zuzke Parohovej a všetkým, ktorí sa starali o bohoslovcov, ako aj tým, ktorí pre nichvenovali potraviny.
Ďakujem animátorom birmovancov za účasť na sobotnom stretnutí a ďakujem aj tým, ktorí ho pripravili a menovite VenušoviJežovi za varenie gulášu.
Veľmi pekne ďakujem za murárske práce na vchode do kostola Mirkovi Kanderkovi, Mirkovi a Stankovi Krchňávkovým.
Určite ste si všimli, že obraz sv. Vendelína v kostole chýba, je to preto, lebo do Vianoc sa uskutočnia na obraze reštaurátorské práce. Budú v hodnote 600 – 700 €.

Náš detský letný tábor bude tento rok v našom zubáckom pastoračnom centre v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2016 dennou formou. Cena za jeden deň bude 7 €. Deti môžete nahlásiť počas týždňa u Mati Krchňavej alebo v sakristiách kostolov, kde dostanete i prihlášku.

Budúcu nedeľu nás farnosť Lednické Rovne pozýva na púť k sv. Joachimovi a Anne. Program nájdete na výveske.

Vyhodnotenie kreditov birmovancov sa nachádza na našej internetovej farskej stránke i na výveske. Prvým štyrom zo Zubáka a Breznice blahoželám a čaká ich sľúbená odmena v podobe výletu alebo darčeka. Všetkým vyprosujem veľa milostí a verím, že dary Ducha svätého sa vo vás rozhojnia.