Oznamy

Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (10.7.2016)

Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (10.7.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Piatok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka
Budúca nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.7.2016 Pondelok 10:00 18:00
12.7.2016 Utorok 15.00 18:00
13.7.2016 Streda 18:30 18:00
14.7.2016 Štvrtok 10:00 18:00
15.7.2016 Piatok 18:30 18:00
16.7.2016 Sobota 18:30  
17.7.2016 Nedeľa 8.00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc
Utorok † Štefan a Mária Hazalovi
Streda – † Júlia Slabá
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc
Piatok – † Juliana, Jozef a Štefan Kuček
Sobota – † Jozef a Eva Kuvikovi
Nedeľa – † Jozef Pavúček / za zdravie a Božiu pomoc Anny Hazalovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 6 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.7.
Ďakujem rodičom birmovancov za milodar v hodnote 1000 €, ktoré boli obetované na centrum v Zubáku.
Ďakujem všetkým za dôstojné prichystanie a priebeh hodovej slávnosti a za účasť na sobotnej prednáške, ako aj nášmu hodovému kazateľovi Peťovi Belému. Zvlášť chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pripravili a vyzdobili kostol na hodovú slávnosť.
Chcel by som sa poďakovať aj tým, ktorí pripravili obetné dary.
Ďakujem aj p. Fraštíkovej a Agrofarme za obetné dary - za syry, ktoré nám darovala aj na birmovku.
Ďakujem animátorom za stretnutie ohľadne detského letného tábora.
Chcel by som sa poďakovať tým, ktorí podporili bohoslovcov a miništrantov.
Chcel by som sa poďakovať bohuznámemu darcovi, ktorý daroval na okná v Breznici 2000 €, aj vďaka tomuto daru a vďaka všetkým, ktorí prispeli, okná v Breznici sú vyplatené a zostatok je 1231,11 €.
Dnes vyhlásim aj kalkuláciu a zdôrazňujem približnú ponuku veľkých okien 4080 €. Zostatok za okná bude vyplatený počas najbližších dní. Zoznam všetkých milodarov a kalkuláciu za okná nájdete na internete, ako aj na výveske.
Budúci týždeň zverejním kalkuláciu na podlahové kúrenie a liturgické zariadenie v Zubáku. Tým by som chcel vyjadriť vďačnosť všetkým, ktorí prispeli na toto Božie dielo.
Najbližšie zbierky, ako aj dnešná, bude obetovaná na veľké okná a vitráže v Hornej Breznici.
Zbierka v Zubáku bude obetovaná na podlahové kúrenie a liturgické zariadenie v Zubáku.

Náš detský letný tábor bude tento rok v našom zubáckom pastoračnom centre v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2016 dennou formou. Cena za jeden deň bude 7€. Deti môžete nahlásiť počas týždňa u Mati Krchňavej alebo v sakristiách kostolov.

Bohoslovci v našej farnosti s miništrantami budú ubytovaní i tento nasledujúci týždeň. Zvlášť v tomto čase vás prosím o modlitby za duchovné povolania, nielen v našej farnosti, ale i na celom svete. Ak by ste chceli znížiť náklady na varenie, tak môžete priniesť potraviny akéhokoľvek druhu do pastoračného domu v Breznici alebo na farský úrad. Za akúkoľvek pomoc vám vyprosujem veľa Božích milostí.

Stretnutie animátorov birmovancov bude v sobotu 16. júla 2016 po sv. omši. Bol by som veľmi rád, keby sa zúčastnili aj na sv. omši. Pozývam ich z vďačnosti na hostinu a zhodnotenie prípravy birmovancov. Pevne verím, že pozvanie príjmu.

Budúci víkend v dňoch 16. a 17. júla 2016 bude v Domaniži púť k Panne Márii Karmelskej. Viac info vo výveske.