Oznamy

Štrnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (3.7.2016)

Štrnásta nedeľa v cezročnom období, rok C (3.7.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Alžbety Portugalskej, spomienka
Utorok: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
Streda: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.7.2016 Pondelok 8:00 18:00
5.7.2016 Utorok 8.00 a 11.00 9:30
6.7.2016 Streda 18:30 18:00
7.7.2016 Štvrtok 7:00 18:00
8.7.2016 Piatok 18:30 18:00
9.7.2016 Sobota 7:00 17:30
10.7.2016 Nedeľa 8.30 11:00

Úmysly

Zubák

Pondelok † Jozef Purý
Utorok † Katarína, Františka a Jozef Krajčovi
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rod. Havkovej
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc a uzdravenie
Piatok – † František Ježo a rodičia
Sobota – † Jozef a Anna Hazalovi
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomocMartina a Terky Slabých / za zdravie a Božiu pomoc Jozefa

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 5 a prosím o upratovanie ďalšiu skupinu č.6.Ďakujem za zbierku na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá činila 104,30 € a bola už odposlaná v tomto týždni. Ďakujem za milodary v tomto týždni 100 € a 50 €, v Breznici 50 €. Ďakujem všetkým za účasť na sobotnej brigáde, kde sme upratovali telocvičňu a okolie fary a centra. Ďakujem aj tým, ktorí upratali pastoračný dom v Breznici.Chcel by som v tomto týždni pokračovať s brigádami a s betonážou oporného múru futbalového ihriska. Ostatné podrobnosti vám vyhlásim v rozhlase. Ďakujem Mirkovi Havkovi za dokončenie montáže detského ihriska. Detské ihrisko je od dnešného dňa sprístupnené pre širokú verejnosť. Treba si však uvedomiť, že sa nachádzate na súkromnom pozemku farského úradu a pastoračného centra, a preto sú si vedomí rodičia toho, že keď ich dieťa vstúpi na plochu detského ihriska, tak by malo vstúpiť buď s rodičmi alebo dospelou osobou, a že zaň nezodpovedá farár ani farský úrad. Detské ihrisko je síce zabezpečené a taktiež chránené kamerovým systémom, avšak pri akejkoľvek nehode či úraze je zaň zodpovedný rodič. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste toto stanovisko rešpektovali, nakoľko detské ihrisko nie je certifikované a je to vedené len ako plocha na hranie.Taktiež by som chcel poprosiť vstup na trampolínu za prítomnosti dospelej osoby, a to v počte jednej osoby na trampolínu a nie obuté. Akékoľvek nedodržanie týchto predpisov môže vyústiť k tomu, že vaše dieťa pošlem jednoducho domov. K tomuto vyhláseniu ešte chýbajú informačné tabule, kde sa môžete dočítať o všetkých právnych normách, za čo je zodpovedný rodič pri vstupe dieťaťa na ihrisko. Tieto tabule budú osadené počas tohto týždňa. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v tomto týždni k sviatosti zmierenia.

Náš detský letný tábor bude tento rok v našom zubáckom pastoračnom centre v dňoch 29. augusta až 1. júla dennou formou, to znamená, že dieťa, ktoré ste prihlásili na tábor môže so súhlasom rodičov v centre prespať, alebo od 8.00 – 9.00 ho privediete ráno do centra a animátori mu pripravia program až do večera, kedy medzi 20.00 a 21.00 si môžete dieťa vyzdvihnúť. Samozrejme, že tento čas si môžete upraviť, avšak o 9.00o 12.00 a 17.00 budú raňajky, obed a večera, ktoré sú zahrnuté v cene. Ak dieťa necháte v centre prenocovať, nocľah má zdarma. Poprosím deti, aby sa nahlásili do konca júla. Cena za jeden deň bude 7€. Dieťa môžete nahlásiť aj na konkrétne dni, nemusíte ho dať na celý tábor, v prihláške vyjadríte súhlas, že dieťa dávate to tábora a zakrúžkujete dni, kedy sa tábora zúčastní. Deti môžete nahlásiť počas týždňa u Mati Krchňavej.

Stretnutie animátorov ohľadne detského letného tábora bude v piatok po sv. omši.

Našu farnosť navštívili od včera bohoslovci spoločne s miništrantmi, ktorých budú viesť počas dvoch týždňov nielen k duchovnému životu, ale aj morálnym hodnotám. Zvlášť v tomto čase vás prosím o modlitby za duchovné povolania, nielen v našej farnosti, ale i na celom svete. Ak by ste chceli znížiť náklady na varenie, tak môžete priniesť potraviny akéhokoľvek druhu do past. domu v Breznici alebo na farský úrad. Za akúkoľvek pomoc vám vyprosujem veľa Božích milostí. Taktiež pozývam aj ženy, ktoré by chceli pomôcť pri varení, tak sa môžu nahlásiť v sakristii kostola. Chlapci majú obedy zabezpečené, treba však pripraviť raňajky a večere. V tomto prvom turnuse je ešte jedno miesto voľné a v druhom turnuse sú ešte dve miesta, ak by niekto z našich miništrantov chcel ísť na tábor, tak nech sa nahlási. Cena tábora je 30€.

Hodová slávnosť na sv. Cyrila a Metoda v Hornej Breznici - v sobotu po svätej omši bude v kostole prednáška na tému „Ako zvládať depresiu“, je to veľmi náročná téma, ktorej by som sa chcel venovať, nakoľko všetci podliehame vonkajšiemu aj vnútornému stresu. V Hornej Breznici bude hodová zbierka, ktorá bude obetovaná na okná. Slávnostným kazateľom v nedeľu bude na hodovej slávnosti o 11.00h Peter Belý.

Stretnutie animátorov birmovancov bude v sobotu 16. júla po sv. omši. Bol by som veľmi rád, keby sa zúčastnili aj na sv. omši. Pozývam ich z vďačnosti na hostinu a zhodnotenie prípravy birmovancov. Pevne verím, že pozvanie príjmu.