Oznamy

Trinásta nedeľa v cezročnom období, rok C (26.6.2016)

Trinásta nedeľa v cezročnom období, rok C (26.6.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Streda: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok
Štvrtok: Prvých mučeníkov Cirkvi v Ríme, spomienka
Sobota: Návšteva Panny Márie, sviatok
Budúca nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.6.2016 Pondelok 7:00  
28.6.2016 Utorok 18:30  
29.6.2016 Streda 17:30 18:30
30.6.2016 Štvrtok 7:00  
1.7.2016 Piatok 18:30 17:30
2.7.2016 Sobota 18:30  
3.7.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Streda – za zdravie a Božiu pomoc Petra s rodinou
Štvrtok – † Miroslav, Mikuláš a Antónia Balážovi
Piatok – † Peter, Anna, Vendelín a Katarína Galkovi
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Nedeľa– za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku / † František Kanderka

Rôzne

Ďakujem za milodary v tomto týždni 120 € od rodičov prvoprijímajúcich detí.
Ďakujem za výzdobu a upratanie kostola birmovancom a rodičom birmovancov, ako aj všetkým tí, ktorí prispeli k dnešnej krásnej slávnosti.
Ďakujem Emilovi a Petrovi Grepiniakovi ako aj Kamilovi Babačovi za kurenárske a vodoinštalačné práce.
Ďakujem firme Dereon za inštaláciu ďalších kamier.
Ďakujem Milanovi Jančimu za montáž zábradlí a Mirkovi Kanderkovi a Mirkovi Krchňávkovi za murárske práce.
Ďakujem ženám, ktoré upratali centrum a faru.
Ďakujem Miroslavovi Havkovi za práce na detskom ihrisku.
Na detské ihrisko je ešte zákaz vstupovať, nakoľko je stále vo výstavbe.
Budúci týždeň budeme pokračovať v ďalších prácach, vo štvrtok bude brigáda.
Ďakujem Ladislavovi Bukovčíkovi za dovoz dreva na lavice do kostola, ako aj Bohu známemu darcovi za dubové drevo.
Ďakujem Milanovi Chudadovi za dovoz štrku na betónovanie a všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili betonáže základového múru.
Ešte by som sa chcel poďakovať, keďže dnes bude otec biskup požehnávať kaplnku Božského srdca, za výstavbu všetkým, ktorí pri tomto diele pomohli, ako aj tým, ktorí dodali materiál. Menovite Tiborovi Mičkovi, Petrovi Slabému a Ing. Antonovi Barcíkovi. Taktiež sa chcem poďakovať otcovi biskupovi za požehnanie kaplnky Božského srdca Ježišovho, ktoré bude hneď po sv. omši, kde sa spoločne pomodlíme.

Dnes bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

V piatok bude detská a mládežnícka svätá omša so slávnostným TeDeum ako poďakovanie za školský rok.

Spovedanie:
Zubák: Piatok – po sv. omši od 19.00 – 20.00
Breznica: Streda – po sv. omši od 19.00 – 20.00 / Piatok - pred sv. omšou od 17.00

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Počas spovedania v piatok a vo stredu bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v obidvochbohoslužobných miestach odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Mnohí sa pýtate na detský tábor pre naše deti, všetky podrobnosti ohľadne tábora vyhlásim budúci týždeň.

Poďakovanie:
Drahý otec biskup,
dovoľte mi prejaviť Vám hlbokú vďačnosť za vyslúženie sviatosti birmovania našim mladým. Pre každú farnosť je vždy nesmiernou poctou, keď zavítate medzi nás a povzbudíte nás spoločným slávením Eucharistie a svojím slovom, z ktorého vyžaruje pevnosť, istota, ako i bohatá skúsenosť duchovného života.
Pamätajte, prosím na týchto mladých vo svojich modlitbách a obetách, aby tá milosť, ktorú prijali nebola v nich márna. K tomu Vás prosím aj o Vaše apoštolské požehnanie.
Pochválený buď Ježiš Kristus!